OGŁOSZENIA

UIB.341-4/07

Tryńcza, dnia 18.05.2007 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o wartości zamówienia do 60.000 EURO, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowę dróg powiatowych : - zadanie nr 1 Gorzyce, - zadanie nr 2 Jagiełła, - zadanie nr 3 Tryńcza, - zadanie nr 4 Głogowiec".

Zamawiający - Gmina Tryńcza stosownie do art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (j.t. Dz. U z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póź. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty :


Oferta Nr II, wykonawca :

Budowa Dróg i Mostów - Józef Babiś
oś. Pułaskiego 7/12; 37-500 Jarosław


Uzasadnienie wyboru


Oferta otrzymała największą ilość punktów wg. kryterium oceny ofert - cena 100 %.

Sprawę prowadzi : Artur Kornafel tel. (016) 642-12-21 wew. 30 pok. nr 8
Data składania ofert:
2007-05-18 00:00:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
PublikującyAdmin Administrator 2007-05-18 00:00:01

Rejestr zmian