Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027 Wed, 07 Jun 2023 15:23:14 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-111 ... Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 7 czerwca 2023 r. Wed, 07 Jun 2023 15:16:26 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wójt Gminy Tryńcza ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Tryńcza Wed, 07 Jun 2023 15:11:24 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... Uchwała Nr 12/10/2023 z dnia 26 maja 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Wed, 07 Jun 2023 14:42:15 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-155 ... Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza Wed, 07 Jun 2023 09:44:16 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Głosowanie imienne z L Sesji Rady Gminy Tryńcza z dnia 06.06.2023 r Tue, 06 Jun 2023 16:46:20 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-305 ... Gmina Tryńcza – L SESJA RADY GMINY - 06.06.2023 R Tue, 06 Jun 2023 16:45:15 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-306 ... „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie części działki o nr ewid. 3315/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Gniewczyna Łańcucka oraz na terenie części działki o nr ewid. 1901/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gniewczyna Tryniecka, gm. Tryńcza”. Tue, 06 Jun 2023 13:39:47 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6730.31.2023                                                                             Tryńcza, dnia 06.06.2023 r.     O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Tryńcza z dnia 06.06.2023  roku  o wszczęciu...... Uchwała Nr 12/25/2023 z dnia 16 maja 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Mon, 05 Jun 2023 11:12:47 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-155 ... Adaptacja pomieszczeń budynku w miejscowości Gniewczyna Łańcucka na cele utworzenia placówki Klubu Senior + Fri, 02 Jun 2023 09:44:03 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Zawiadomienie - „Budowa stacji bazowej PRW7104A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 255/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Ubieszyn, gm. Tryńcza” Thu, 01 Jun 2023 13:14:48 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.1.2023                                                                               Tryńcza, dnia 01.06.2023 r.     Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania...... Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza Mon, 29 May 2023 14:05:18 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1 259R klasy „L” - lokalnej Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne km 0+000,00 ÷ 0+677,45 i km 0+930,25 ÷ 2+288,70 w m. Gniewczyna Łańcucka Mon, 29 May 2023 13:50:05 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.12.2023                                                                          Tryńcza, dnia 26.05.2023 r.                                            Z...... Monitoring jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu "Tryńcza" Tue, 23 May 2023 13:02:06 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... Raport o stanie Gminy Tryńcza za rok 2022 Mon, 22 May 2023 13:09:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-315 ... L sesja Rady Gminy Tryńcza Mon, 22 May 2023 13:03:31 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Przebudowa dróg na terenie Gminy Tryńcza Thu, 18 May 2023 15:19:33 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Gmina Tryńcza – XLIX SESJA RADY GMINY - 17.05.2023 R Wed, 17 May 2023 16:00:14 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-306 ... Głosowanie imienne z XLIX Sesji Rady Gminy Tryńcza z dnia 17.05.2023 r Wed, 17 May 2023 15:56:59 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-305 ... Zawiadomienie - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 259R klasy „L” - lokalnej Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko Dolne Tue, 16 May 2023 13:11:58 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-151 UIB.6733.12.2023                                                                             Tryńcza, dnia 16.05.2023 r.     Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania...... Dostawa i zakup mobilnych miasteczek rowerowych do Szkół Podstawowych w Gniewczynie Łańcuckiej i w Gorzycach Fri, 12 May 2023 10:54:36 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 Zamawiający: Gmina Tryńcza 37-204 Tryńcza 127 tel. (16) 642 12 21, e-mail: inwestycje@tryncza.eu strona internetowa: www.tryncza.eu, www.bip.tryncza.eu NIP: 7941691460 REGON: 650900565 Niniejsze zapytanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie na...... Uchwała Nr 12/48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Fri, 12 May 2023 09:16:49 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-155 ... Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej - ETAP I - stan surowy zamknięty – dokończenie etapu Wed, 10 May 2023 14:56:33 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Uchwała Nr XLVIII/494 z 12.04.2023 Rady Gminy Tryńcza Wed, 10 May 2023 13:23:41 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-307 ... Uchwała Nr XLVIII/493 z 12.04.2023 Rady Gminy Tryńcza Wed, 10 May 2023 13:22:50 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-307 ...