Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina Fri, 23 Sep 2022 10:16:51 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  254 940,00 zł brutto. ... Odpowiedź na petycję z dn. 01.08.2022 r. Fri, 23 Sep 2022 10:02:11 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-288 ... Ostatni etap remontu cmentarza z II w. ś. w Jagielle oraz kompleksowy remont cmentarza z I w. ś. w Gorzycach Fri, 23 Sep 2022 09:47:38 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74   Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ) informuje, że zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:   Do opisu przedmiotu...... Ostatni etap remontu cmentarza z II w. ś. w Jagielle oraz kompleksowy remont cmentarza z I w. ś. w Gorzycach Thu, 22 Sep 2022 15:26:30 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... XLI sesja nadzwyczajna Rady Gminy Tryńcza Thu, 22 Sep 2022 14:26:11 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... „Budowa kładki pieszo-rowerowej na cieku Dopływ spod Gorliczyny w m. Jagiełła w celu zapewnienia kontynuacji ciągu pieszego zlokalizowanego na terenie działek o nr. ewid. 194, 634, 499, 605, 621, obr. Jagiełła, gm. Tryńcza”. Thu, 22 Sep 2022 09:34:03 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6220.3.2022                                                                                               Tryńcza, dnia 2022.09.22                                  Z A...... „Budowa hali produkcyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą firmy Instal-Inox Sp. z o.o. zlokalizowaną na terenie działek o nr. ewid. 4101/1, 4102, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, obr. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza”, Wed, 21 Sep 2022 14:40:27 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6220.2.2022                                                                            Tryńcza dnia 2022.09.20   DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.   Na podstawie...... Uchwała Nr XXXIX/423 z 19.08.2022 Rady Gminy Tryńcza Wed, 21 Sep 2022 13:39:21 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XXXIX/422 z 19.08.2022 Rady Gminy Tryńcza Wed, 21 Sep 2022 13:37:45 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XXXIX/421 z 19.08.2022 Rady Gminy Tryńcza Wed, 21 Sep 2022 13:36:15 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XXXIX/420 z 19.08.2022 Rady Gminy Tryńcza Wed, 21 Sep 2022 13:34:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XXXIX/419 z 19.08.2022 Rady Gminy Tryńcza Wed, 21 Sep 2022 13:32:23 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XXXIX/418 z 19.08.2022 Rady Gminy Tryńcza Wed, 21 Sep 2022 13:30:31 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XXXIX/417 z 19.08.2022 Rady Gminy Tryńcza Wed, 21 Sep 2022 13:29:11 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XXXIX/416 z 19.08.2022 Rady Gminy Tryńcza Wed, 21 Sep 2022 13:25:29 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Protokół XXXIX Wed, 21 Sep 2022 13:17:28 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-292 ... Gmina Tryńcza – XL SESJA RADY GMINY - 20.09.2022 R Tue, 20 Sep 2022 16:27:16 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-291 ... Głosowanie imienne z XL Sesji j Rady Gminy Tryńcza z dnia 20.09.2022 r Tue, 20 Sep 2022 16:23:15 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-290 ... Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza Mon, 19 Sep 2022 11:10:26 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, wpłynęły następujące oferty:   Część 1 - Przebudowa...... Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza Fri, 16 Sep 2022 13:42:40 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74   Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę  1 000 000,00 zł brutto, z tego: Część 1 –...... Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina Fri, 16 Sep 2022 13:29:22 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Petycja z dnia 14.09.2022 r. Fri, 16 Sep 2022 09:22:40 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-288 ... Odpowiedź na petycję z dn. 16.08.2022 r. Thu, 15 Sep 2022 11:41:10 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-288 ... OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka” Tue, 13 Sep 2022 10:14:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-184 Tryńcza, dnia 13.09.2022 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka”   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca...... OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka” w gminie Tryńcza z przeznaczeniem na cele obwodnicy Tue, 13 Sep 2022 10:02:00 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-183 Tryńcza, dnia 13.09.2022 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gniewczyna Tryniecka – Gniewczyna Łańcucka” w gminie Tryńcza z przeznaczeniem na cele obwodnicy   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca......