Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 25 maja 2022 r. Fri, 27 May 2022 07:32:45 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-289 ... Sekretarz Gminy Magdalena Rachfał Thu, 26 May 2022 14:55:13 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Skarbnik Gminy Jolanta Flak Thu, 26 May 2022 14:54:37 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Prezes ZGK Wiesław Tołpa Thu, 26 May 2022 14:53:58 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Dyrektor CUS Marta Harapińska Thu, 26 May 2022 14:53:08 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Dyrektor Żłobka Joanna Buszta Thu, 26 May 2022 14:52:11 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Dyrektor Szkoły Elżbieta Kubrak Thu, 26 May 2022 14:51:18 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Dyrektor Szkoły Jadwiga Gwóźdź Thu, 26 May 2022 14:50:35 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Dyrektor Szkoły Andrzej Ruchała Thu, 26 May 2022 14:49:47 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Dyrektor Szkoły Izabela Misiło Thu, 26 May 2022 14:48:59 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Inspektor Beata Kalińska Thu, 26 May 2022 14:47:47 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Inspektor Maria Grzebyk Thu, 26 May 2022 14:46:46 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Kierownik Referatu Tomasz Penkal Thu, 26 May 2022 14:44:41 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Dyrektor GCKiCGT Dominika Kozak Thu, 26 May 2022 14:43:40 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-296 ... Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch Thu, 26 May 2022 14:42:33 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Przewodniczący Rady Gminy Zofia Nowak Thu, 26 May 2022 14:41:36 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Aleksander Grabowiec Thu, 26 May 2022 14:40:36 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Wojciech Kuca Thu, 26 May 2022 14:39:51 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Adam Misiło Thu, 26 May 2022 14:39:09 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Stanisław Botwina Thu, 26 May 2022 14:38:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Antoni Rzeczyca Thu, 26 May 2022 14:37:35 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Zdzisław Rydzik Thu, 26 May 2022 14:29:03 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Stanisław Kogut Thu, 26 May 2022 14:28:05 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Tadeusz Korpeta Thu, 26 May 2022 14:27:00 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ... Radny Edward Niemiec Thu, 26 May 2022 14:26:16 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-295 ...