Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej wraz z realizacją wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej Wed, 01 Dec 2021 15:27:01 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza Wed, 01 Dec 2021 15:06:57 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Gmina Tryńcza – XXX SESJA RADY GMINY - 01.12.2021 R Wed, 01 Dec 2021 10:20:04 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-270 ... Głosowanie imienne z XXX Sesji Rady Gminy Tryńcza z dnia 01.12.2021 r Wed, 01 Dec 2021 10:08:33 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-269 ... Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza Tue, 30 Nov 2021 16:23:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczącą specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz...... WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - część działki nr 1486 Tue, 30 Nov 2021 16:04:29 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 Nr KW Nr działki Obręb Powierzchnia (ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP Czynsz dzierżawny...... Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza Mon, 29 Nov 2021 14:56:25 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) informuje, że zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) jak poniżej:   Zmianie ulega treść załącznika nr 9 do...... Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza Mon, 29 Nov 2021 12:43:25 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, wpłynęły następujące...... Obwieszczenie Wójta Gminy Przeworsk Mon, 29 Nov 2021 11:37:35 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-151 ... WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) Fri, 26 Nov 2021 11:54:28 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74  Znak sprawy UIB.271.13.2021                                                             Tryńcza, dnia 26.11.2021r       WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)     dotyczy: postępowania o udzielenie...... Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Fri, 26 Nov 2021 11:46:40 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Znak sprawy UIB.271.14.2021               Tryńcza, dnia 26.11.2021r         WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU     Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1...... Remont drogi nr ewid. 1057 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka Wed, 24 Nov 2021 11:14:04 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający  działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poź. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:    Konsorcjum...... XXX sesja Rady Gminy Tryńcza Tue, 23 Nov 2021 16:55:09 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza Tue, 23 Nov 2021 15:35:13 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) informuje, że zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) jak poniżej:   Zmianie ulega treść (zawartość)...... Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza Mon, 22 Nov 2021 15:15:13 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącą specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz...... Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza Fri, 19 Nov 2021 12:59:02 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza Mon, 15 Nov 2021 15:19:22 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Tryńcza na 2022 rok i WPF na lata 2022-2028 Mon, 15 Nov 2021 15:03:11 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-268 ... Budowa nowych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w m. Tryńcza – nr 111065R, Gniewczyna Łańcucka – nr 111003R oraz Gorzyce – nr 111062R Mon, 15 Nov 2021 13:07:02 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Tryńcza – dr nr 111065R, Gniewczyna Łańcucka – dr nr 111003R, Gorzyce – dr nr 111062R. Zakres prac obejmuje m. in.: roboty ziemne, budowę...... Remont drogi nr ewid. 1057 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka Wed, 10 Nov 2021 14:25:12 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, wpłynęły następujące oferty:     Nr...... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE- GŁÓWNY KSIĘGOWY Wed, 10 Nov 2021 13:38:36 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... Gmina Tryńcza – XXIX SESJA RADY GMINY - 09.11.2021 R Tue, 09 Nov 2021 11:51:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-270 ... Głosowanie imienne z XXIX Sesji Rady Gminy Tryńcza z dnia 09.11.2021 r Tue, 09 Nov 2021 11:27:27 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-269 ... Protokół XXVIII Tue, 09 Nov 2021 11:19:50 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-272 ... Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tryńcza i jednostek Mon, 08 Nov 2021 15:14:36 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający  działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poź. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:    PGE Obrót......