Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza Mon, 01 Mar 2021 15:24:53 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Tryńcza     Wójt Gminy Tryńcza informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Dominika Kozak zamieszkała w Gniewczynie...... Radny Jan Wilk Mon, 01 Mar 2021 09:35:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-244 ... Uchwała Nr XXIII/249 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 09:04:58 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/248 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 09:03:31 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/247 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 09:01:52 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/246 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 09:00:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/245 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 08:58:29 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/244 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 08:56:14 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/243 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 08:54:12 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/242 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 08:52:53 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/241 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 08:51:32 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXIII/240 z 16.02.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 26 Feb 2021 08:49:43 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej WMB w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek o nr ewid. 4183/2, 4183/4, 4183/6, 4180/2, 4180/4, 4180/8, 4180/9, 4180/11, 4180/12, i 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka... Wed, 24 Feb 2021 15:01:17 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-248 UIB.6220.1.2020                                                                             Tryńcza dnia 2020.12.14                                       ZAWIADOMIENIE –...... Petycja z dnia 22.02.2021 r. Wed, 24 Feb 2021 11:06:18 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-273 ... Petycja z dnia 18.02.2021 r. Wed, 24 Feb 2021 10:58:46 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-273 ... Wycofanie petycji z dnia 06.02.2021 r. Wed, 24 Feb 2021 10:56:52 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-273 ... Petycja z dnia 06.02.2021 r. Wed, 24 Feb 2021 10:53:24 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-273 ... Odpowiedź na petycje z dnia 14.12.2020 r. Fri, 19 Feb 2021 12:18:59 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-259 ... INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Fri, 19 Feb 2021 12:16:37 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-248 ... Uchwała Nr XXI/230 z 15.12.2020 Rady Gminy Tryńcza Fri, 19 Feb 2021 08:44:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Protokół XXII Fri, 19 Feb 2021 07:52:48 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-272 ... Uchwała Nr XXII/239 z 15.01.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 19 Feb 2021 07:48:46 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXII/238 z 15.01.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 19 Feb 2021 07:46:40 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXII/237 z 15.01.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 19 Feb 2021 07:44:02 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ... Uchwała Nr XXII/236 z 15.01.2021 Rady Gminy Tryńcza Fri, 19 Feb 2021 07:39:59 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-271 ...