Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 71/1, 70, 69, 86, 201/1, 211, 212, 213/1, 213/6, 213/10, 213/11, 214, 218, 219, 220, 221/1, 221/2, 60, 61, 62, 63, 64/4, 64/3, 64/2, 64/1, 59, położonych w obrębie ewidencyjnym Jagiełła oraz... Fri, 03 Feb 2023 10:13:43 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.2.2023                                                                               Tryńcza, dnia 03.02.2023 r.     O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Tryńcza z dnia 03.02.2023  roku  o...... Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego obejmujace pobór wód podziemnych, obr. Jagiełła Wed, 01 Feb 2023 09:09:48 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 .... „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale PRW7116A wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 808, położonej w obrębie ewidencyjnym Jagiełła, gm. Tryńcza”. Tue, 31 Jan 2023 12:57:26 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.10.2022                                                                          Tryńcza, dnia 30.01.2023 r.                   Z A W I  A D O M I E N I E – O...... Gmina Tryńcza – XLVI SESJA RADY GMINY - 31.01.2023 R Tue, 31 Jan 2023 12:17:43 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-306 ... Głosowanie imienne z XLVI Sesji Rady Gminy Tryńcza z dnia 31.01.2023 r Tue, 31 Jan 2023 12:10:10 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-305 ... Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 Fri, 27 Jan 2023 11:48:46 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-303 ... Program Rozwoju Gminy Tryńcza na lata 2021-2027 Fri, 27 Jan 2023 11:45:03 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-71 ... „Budowa stacji bazowej PRW7104A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 255/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Ubieszyn, gm. Tryńcza” Fri, 27 Jan 2023 09:32:43 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6733.1.2023                                                                               Tryńcza, dnia 27.01.2023 r.     O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27.01.2023  roku  o...... „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w km 142+311 – km 142 + 912 strona prawa w miejscowości Gniewczyna Tryniecka i w km 142 + 912 – km 143 + 380 strona prawa w miejscowości Gniewczyna Łańcucka Thu, 26 Jan 2023 12:30:24 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6220.5.2022                                                                                               Tryńcza, dnia 2023.01.25      Z A W I  A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I...... XLVI sesja Rady Gminy Tryńcza Mon, 23 Jan 2023 08:03:04 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-249 ... Ogłoszenie - ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w miejscowości Wólka Ogryzkowa Fri, 20 Jan 2023 12:04:16 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w miejscowości  Wólka Ogryzkowa Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o...... PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023 Fri, 20 Jan 2023 11:16:32 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-199 ... Dostawa i montaż wyposażenia w ramach zadania pn. „Utworzenie tematycznej ścieżki edukacyjnej oraz działania rozpowszechniające wiedzę z zakresu ochrony środowiska w Gminie Tryńcza” Wed, 18 Jan 2023 13:20:09 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie tematycznej ścieżki edukacyjnej oraz działania rozpowszechniające wiedzę z zakresu ochrony środowiska w Gminie Tryńcza”, realizowanego w...... Usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu gotowych posiłków (śniadań i obiadów) dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Tryńczy Tue, 17 Jan 2023 11:23:55 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 CUS/3/2022                                                                                                             Tryńcza, 17.01.2023   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ...... Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Tryńczy Mon, 16 Jan 2023 15:32:27 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Monitoring jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranego parametru grupy B z wodociągu "Tryńcza" Fri, 13 Jan 2023 12:03:48 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-213 ... Uchwała Nr XLV/477 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:47:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XLV/476 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:46:03 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XLV/475 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:44:15 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XLV/474 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:43:14 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XLV/473 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:41:57 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XLV/472 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:41:19 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XLV/471 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:39:40 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XLV/470 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:32:44 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Uchwała Nr XLV/469 z 19.12.2022 Rady Gminy Tryńcza Fri, 13 Jan 2023 11:31:05 +0100 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-293 ...