Wiadomości https://bip.tryncza.eu pl-PL Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej WMB w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek o nr ewid. 4183/2, 4180/4, 4180/2, 4180/3, 4180/5, 4183/1, w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, gmina Tryńcza, województwo... Wed, 04 Aug 2021 10:36:55 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 UIB.6220.1.2020                                                                             Tryńcza dnia 2021.08.02                                                ...... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO- PRACOWNIK SOCJALNY Wed, 04 Aug 2021 07:41:57 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 Tryńcza, 30.07.2021   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO- PRACOWNIK SOCJALNY               p.o. Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: Agnieszka...... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE- GŁÓWNY KSIĘGOWY Wed, 04 Aug 2021 07:39:27 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... RB-27S Tue, 03 Aug 2021 09:00:02 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-28S Tue, 03 Aug 2021 08:58:50 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... RB-34S Tue, 03 Aug 2021 08:57:02 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-N Tue, 03 Aug 2021 08:54:14 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-NDS Tue, 03 Aug 2021 08:53:00 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... Rb-Z Tue, 03 Aug 2021 08:51:20 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-120 ... OZNACZENIA DLA TERENU OBJĘTEGO ZMIANĄ NR 6 STUDIUM Mon, 02 Aug 2021 13:54:28 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-183 ... Informacja o wynikach naboru Mon, 02 Aug 2021 13:34:49 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 ... Zaproszenie do dzierżawy gruntu w miejscowości Gniewczyna Łańcucka Fri, 30 Jul 2021 11:15:35 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 ... Remont dróg gminnych z podziałem na dwie części. Wed, 28 Jul 2021 13:29:24 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 ... Montaż windy osobowej dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza Mon, 26 Jul 2021 11:16:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74   Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, wpłynęły następujące...... Zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej Fri, 23 Jul 2021 13:40:54 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-179 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup mikrobusa przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tryńcza do ośrodków terapii zajęciowej w tym specjalnie przystosowanego do przewozu dwóch osób na wózku...... Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza Fri, 23 Jul 2021 12:37:49 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie, wpłynęły następujące oferty:   Część nr 1 –...... Pisemny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej w miejscowości Gniewczyna Łańcucka dz. nr ewid 4112/7 Fri, 23 Jul 2021 11:15:44 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-274 Gmina Tryńcza informuje, że przetarg, którego część jawna odbyła się 20.07. o godz. 10 -tej na sprzedaż działki nr 4112/7 o pow. 2,4919 ha położonej w miejscowości Gniewczyna Łańcucka wygrała oferta  firmy RAMPOL ENGINNERING SPÓŁKA z Ograniczoną Odpowiedzialnością,   ul...... Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza Wed, 21 Jul 2021 15:17:12 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:    INVENTUR SP. Z...... Montaż windy osobowej dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza Wed, 21 Jul 2021 12:48:34 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania dotyczącą specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią:     PYTANIE: Technologiczny cykl produkcyjny urządzeń dźwigowych ( w zależności od...... Instalacja do wytwarzania mas mineralno- bitumicznych w oparciu o mobilną wytwórnie mieszanek MARINI XPRESS 2500 P na działkach nr ewid. 3599/2 i 4175/1 w Gniewczynie Łańcuckiej , gm. Tryńcza Wed, 21 Jul 2021 12:26:42 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-186 że na wniosek z dnia 16 luty 2021r. Inwestora- BITUM LOGISTIC Sp. z o.o. 37-007 Wola Batorska 680, po uzupełnieniu wymaganych dokumentów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania przez Wójta Gminy Tryńcza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia...... Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza Wed, 21 Jul 2021 12:01:01 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:     PYTANIE: Dotyczy wszystkich części i zadań. Prosimy o informację czy w ramach...... Remont drogi Nr 2277/13 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka. Wed, 21 Jul 2021 09:50:57 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez...... Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 19 lipca 2021 r. Tue, 20 Jul 2021 16:55:52 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-124 ... Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza Mon, 19 Jul 2021 14:35:19 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-74 Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi  odpowiedziami:   PYTANIE NR 1: Dotyczy wszystkich części i zadań. Prosimy o potwierdzenie, że na...... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Fri, 16 Jul 2021 15:41:53 +0200 https://bip.tryncza.eu/?c=mdTresc-cmPokaz-150 2. Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza Wymiar czasu pracy: 1 etat Rodzaj umowy: umowa o pracę   3. Wymagane wykształcenie: Głównym księgowym może być osoba, która spełnia jeden z poniższych......