Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - INFORMACJA O WYBORZE.pdf do treści 2020-12-10 15:32 Admin Administrator
Dodano plik - INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf do treści 2020-11-26 13:09 Admin Administrator
Dodano plik - Załacznik nr 8 do SIWZ Trasa przejazdu pojazdu.zip do treści 2020-11-18 15:26 Admin Administrator
Dodano plik - Załacznik Nr 7 do SIWZ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza.pdf do treści 2020-11-18 15:26 Admin Administrator
Dodano plik - Załącznik nr 6 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.docx do treści 2020-11-18 15:25 Admin Administrator
Dodano plik - SIWZ_ z _załącznikami_1_5.doc do treści 2020-11-18 15:25 Admin Administrator
Dodano plik - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.docx do treści 2020-11-18 15:25 Admin Administrator
Utworzono treść 2020-11-18 15:24 Admin Administrator Podgląd treści
powrót