XML

Uchwała Nr 12/16/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tryńcza pożyczki długoterminowej w kwocie 5.154.700,12 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 12/100).

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
uchwała Plik pdf 1.61 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-17
Publikujący -