XML

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka

Tryńcza, dnia 2020-01-28

 

 Znak sprawy UIB.271.1.2020

                                                                              

WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                  BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn.  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka

 

 

Tryńcza, dnia 2020-01-28

 

 Znak sprawy UIB.271.1.2020

                                                                                 

 

                                                                                 

WSZYSCY WYKONAWCY

                                                                                  BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  pn.  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka

 

Zamawiający - Gmina Tryńcza,  37-204 Tryńcza 127 działając na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ) publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza oprawy o innej ilości diod w module świetlnym z zachowaniem takich samych lub lepszych parametrów świetlnych? Czym podyktowana jest akurat ta liczba źródeł światła? Taki zapis może wskazywać na konkretnego producenta opraw..

 

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza oprawy o innej ilości diod w module świetlnym z zachowaniem takich samych lub lepszych parametrów świetlnych.

 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

 

 

 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
WYJAŚNIENIA SIWZ Plik pdf 205.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-01-28
Publikujący -