XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza

Znak sprawy UIB.271.13.2021                                                              Tryńcza, dnia 19.01.2022r
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poź. zm.) pn. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza.

Zamawiający  działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poź. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 
 
PHU PROM Styka Leszek
ul. Jana Pawła II 3/55, 39-460 Nowa Dęba
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  określone w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta wykonawcy  uzyskała największą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 3 490 000,00 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
Stosownie do art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.
 
Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Nr
oferty
Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców Punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (liczba punktów)
Punktacja w kryterium:
Cena - 60%
Punktacja w kryterium:
Okres gwarancji - 40%
Łączna punktacja
1. PHU PROM Styka Leszek
ul. Jana Pawła II 3/55, 39-460 Nowa Dęba
60,00 40,00 100,00
2. Konsorcjum Firm:
Lider: Apis Polska Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 10/4, 35-045 Rzeszów
Partner: APIS Jadwiga Oziębło
ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław
46,32 40,00 86,32
3. Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel
Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica
50,25 40,00 90,25
4. PHU GAWLIK Paweł Gawlik
ul. Oświęcimska 25, 32-625 Skidziń
41,94 40,00 81,94
5. Usługi budowlane Romex Roman Zawitkowski
ul. Dojazdowa 33, 37-500 Jarosław
-
6. Firma Remontowo – Budowlana PIOTROWSKI
Paweł Piotrowski
Piwoda 150, 37-522 Wiązownica
54,58 40,00 94,58
7. Usługi Remontowo-Budowlane
Krzysztof Balawender
Studzian 292, 37-200 Przeworsk
58,00 40,00 98,00
8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„ZAWPOL” Sp. z o.o.
ul. Kopernika 2/1, 37-530 Sieniawa
53,79 40,00 93,79
 
 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wyborze Plik pdf 573.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-01-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-01-19 15:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-01-19 15:05