XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Gniewczyna Tryniecka do miejscowości Jagiełła, działki 1541/6, 1541/2, 1541/3, 2227, 3, 73

 Znak sprawy UIB.271.9.2022                                                               Tryńcza, dnia 05.08.2022r
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Gniewczyna Tryniecka do miejscowości Jagiełła, działki 1541/6, 1541/2, 1541/3, 2227, 3, 73.
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczącą specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.
 
  1. PYTANIE:
Po przeprowadzeniu wizji w terenie w opinii wykonawcy ilość robót ziemnych w pozycji odtworzenia istniejących rowów odwadniających w ilości 4 000 m3 wydaje się zawyżona. Proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych. Czy zamawiający potwierdza ilość robót ziemnych wskazanych w przedmiarze.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza ilość robót ziemnych wskazanych w przedmiarze.
 
  1. PYTANIE:
Po przeprowadzeniu wizji w terenie wykonawca stwierdził liczne zakrzaczenia i zadrzewienia, które należy usunąć, a nie zostały uwzględnione w przedmiarze. Proszę o dołożenie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.
ODPOWIEDŹ: Koszty usunięcia zakrzaczeń i zadrzewień należy uwzględnić w cenie oferty.
 
 
 
 
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
 
Wyjaśnienia SWZ stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyjaśnienia treści SWZ Plik pdf 381.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-08-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-08-05 13:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-08-05 13:47