Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-09-2020, Piątek, 07:36


Jesteś tutaj :: Przetargi ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”

Tryńcza, dn. 09.09.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/3.1/2020

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127,

tel. (16) 642 12 21, e-mail: ug.tryncza@data.pl

strona internetowa: www.tryncza.eu, www.bip.tryncza.eu

NIP: 7941691460

REGON: 650900565

 

Gmina Raniżów, ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów

NIP: 8141665007

REGON: 690581689

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowe nr 01_09_3.1_2020Plik PDF 8.42 MB
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty 42.72 Kb
3. Załącznik nr 2 Wykaz usług 40.72 Kb
4. Załącznik nr 3 Wykaz personelu - potencjał kadrowy 41.93 Kb
5. Załącznik nr 4 Wzór umowy 57.62 Kb
6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku konfliktu 39.08 Kb
7. Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku powiązań 38.34 Kb
8. INFORMACJA Z OTWARCIAPlik PDF 312.00 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-09-09 12:16:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-09-09 12:16:37

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe - „Dowóz osób z terenu gminy Tryńcza do Dziennego Domu Seniora w Wólce Małkowej”

Tryńcza, 21.08.2019

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Tryńcza/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy, 37-204 Tryńcza 123 zaprasza do składania ofert na: „Dowóz osób z terenu gminy Tryńcza do Dziennego Domu Seniora w Wólce Małkowej”  w  związku z realizacją projektu pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Numer wniosku: RPPK.08.03.00-18-0047/18


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zapytanie ofertowePlik PDF 1.68 MB
2. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowegoPlik PDF 145.17 Kb
3. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowegoPlik PDF 107.39 Kb
4. Załącznik Nr 3 - RODOPlik PDF 636.51 Kb
5. Informacja o wyborze ofertyPlik PDF 226.99 Kb
6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTPlik PDF 279.58 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-08-21 14:14:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-08-21 14:13:40

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Tryńcza.
2020-09-07 14:24:00
2.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza w roku 2020
2020-08-29 15:08:00
3.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Tryńczy oraz do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej w roku szkolnym 2020/2021 na trasach:
2020-08-19 15:32:00
4.
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w Wiejskich Domach Kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Tryńcza
2020-08-07 15:10:00
5.
Wykonanie usługi aktywizacji uczestników projektu przebywających w Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa
2020-07-21 11:37:00
6.
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tryńcza i jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
2020-07-10 14:01:00
7.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
2020-06-09 13:26:00
8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
2020-05-29 15:32:00
9.
Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego położonego w Gniewczynie Łańcuckiej na cele sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowe
2020-05-30 14:32:00
10.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl w m. Tryńcza od km 108+850-km 109+330.
2020-05-19 12:42:00
11.
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza
2020-05-08 14:28:00
12.
Dostawa 20 laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
2020-04-30 16:51:00
13.
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na zagospodarowanie rekreacyjne zbiornika wodnego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
2020-04-23 12:42:00
14.
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy ogłasza zapytanie ofertowe na obsługę gastronomiczną imprez plenerowych, na zasadzie wyłączności.
2020-03-10 12:29:00
15.
Opracowanie dokumentacji zagospodarowania budynku spichlerza.
2020-02-10 14:04:00
16.
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.
2020-01-17 15:48:00
17.
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.
2020-01-09 13:01:00
18.
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2020 r.
2019-12-14 12:40:00
19.
Dostawa i montaż urządzeń na istniejących placach zabaw w miejscowości Gorzyce i Jagiełła w ramach Funduszu Sołeckiego
2019-10-17 15:10:00
20.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza w roku 2019
2019-10-10 10:43:00
21.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Tryńczy oraz do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej w roku szkolnym 2019/2020 na trasach:
2019-08-27 13:05:00
22.
Zakup, dostawę i montaż niezbędnego sprzętu i wyposażenia Dziennego Domu Seniora
2019-08-22 15:48:00
23.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza.
2019-08-15 09:03:00
24.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na zakup usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z rytmiki dla dzieci w wieku do lat trzech w Żłobku „Tęczowa Kraina” w Tryńczy
2019-08-14 12:32:00
25.
Remont grzybka tanecznego oraz zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury i krzewów ozdobnych w miejscowości Gniewczyna Tryniecka
2019-08-17 14:18:00
26.
„Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż 10 tablic pamiątkowych
2019-07-13 22:49:00
27.
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.
2019-06-28 12:41:00
28.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111014 R Ubieszyn - Głogowiec w m. Ubieszyn i Głogowiec”
2019-06-18 13:05:00
29.
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gniewczyna Łańcucka – „Nowa Wieś” dla części działek nr 1678/1, 1679/1, 1679/2, 1680/1, 1681, 1682/1, 1682/2, 1683 o łącznej
2019-06-18 12:51:00
30.
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka – Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.
2019-06-15 12:35:00
31.
Zakup i dostawa ławek szkolnych i krzesełek szkolnych
2019-06-20 10:20:00
32.
Zakup samochodu 9-cio osobowego - mikrobus - przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
2019-06-05 14:46:00
33.
Zakup samochodu 9-cio osobowego - mikrobus - przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
2019-05-25 14:58:00
34.
Dostawę i montaż zestawu zabawowego „STATEK” na działce Nr 1396 w miejscowości Gorzyce
2019-05-18 12:17:00
35.
OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
2019-05-10 12:49:00
36.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewczyna Łańcucka –za torami
2019-05-07 14:03:00
37.
„Zagospodarowanie terenu działki nr 504 obr. Głogowiec na realizację publicznej strzelnicy sportowej”
2019-05-07 08:24:00
38.
OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
2019-04-18 13:57:00
39.
Zagospodarowanie terenu działki nr 504 obr. Głogowiec na realizację publicznej strzelnicy sportowej
2019-04-16 13:55:00
40.
Oferta cenowa na kompleksową dostawę paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza.
2019-04-10 15:14:00
41.
Przebudowa budynku parafialnego na potrzeby działalności turystycznej i kulturalnej w m. Tryńcza 101
2019-05-01 08:15:00
42.
Zakup usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć z języka oraz rytmiki dla dzieci w wieku do lat trzech w Żłobku „Tęczowa Kraina” w Tryńczy
2019-02-28 14:39:00
43.
Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.
2019-02-13 15:40:00
44.
Wzrost kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Tryńcza
2019-02-10 13:35:00
45.
Na zakup, dostawę i montaż kserokopiarki – urządzenie wielofunkcyjne.
2019-01-24 15:32:00
46.
Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Tryńcza oraz samochodów strażackich jednostek OSP
2019-01-16 14:21:00
47.
Usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka „Tęczowa Kraina” w Tryńczy
2019-01-04 14:13:00
48.
Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego i rytmiki w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza
2018-12-25 20:29:00
49.
Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza zaprasza do składania ofert na Dostawę energii elektrycznej do szkół na terenie gminy Tryńcza na 2019 r.
2018-12-29 14:45:00
50.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza”.
2018-12-19 14:40:00
51.
Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza zaprasza do składania ofert na Dostawę energii elektrycznej do szkół na terenie gminy Tryńcza na 2019 r.
2018-12-15 11:36:00
52.
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2019 r.
2018-12-15 15:05:00
53.
Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę książek do szkół w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
2018-12-04 16:24:00
54.
Na zakup, dostawę i montaż kserokopiarki – urządzenie wielofunkcyjne.
2018-11-29 15:12:00
55.
Dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń RTV, AGD oraz materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza” (nr umowy RPPK.07.04.00-18-0033/18-00) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
2018-11-27 09:28:00
56.
Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka „Tęczowa Kraina” w Tryńczy
2018-11-27 19:02:00
57.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza
2018-11-16 14:53:00
58.
Na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – przedmioty przyrodnicze
2018-11-14 13:22:00
59.
Dostawę energii elektrycznej do obiektów gminy Tryńcza na 2019 rok.
2018-11-08 15:13:00
60.
Zakup, dostawę i montaż wyposażenia Wiejskich Domów Kultury w Gminie Tryńcza oraz Strażnicy”
2018-11-07 15:09:00
61.
Stworzenie dedykowanej strony www oraz przygotowanie projektu, wykonanie i montaż tablic informacyjnych
2018-11-07 14:41:00
62.
Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza
2018-11-06 19:16:00
63.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
2018-11-07 13:07:00
64.
Budowa ścieżki edukacyjnej w Wólce Małkowej
2018-11-07 14:14:00
65.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
2018-10-17 14:36:00
66.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę i montaż urządzeń placów zabaw oraz wyposażenia oddziałów wychowania przedszkolnego
2018-09-26 19:35:00
67.
Zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń do zajęć językowych na potrzeby projektu pn. „Innowacyjna szkoła – Gniewczyna Łańcucka”
2018-09-12 10:03:00
68.
Zakup i dostawę wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Głogowiec
2018-09-07 10:17:00
69.
Zapytanie ofertowe na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
2018-09-03 14:53:00
70.
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
2018-08-11 15:31:00
71.
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
2018-08-11 14:39:00
72.
„Zakup i dostawę fabrycznie nowych wiat przystankowych w ilości 10 sztuk jednego typu do miejscowości Ubieszyn, Wólka Małkowa, Gniewczyna Łańcucka i Gniewczyna Tryniecka”
2018-08-09 14:15:00
73.
Zakup, dostawę instalacji i szkolenia specjalistycznego oprogramowania do diagnozowania i wspierania stosowania optymalnych metod przyswajania wiedzy przez uczniów wraz z narzędziami wspierającymi dla szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej.
2018-08-09 13:21:00
74.
Zakup i dostawę sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, tablic interaktywnych wraz z montażem do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
2018-08-09 13:08:00
75.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawę materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
2018-08-08 12:50:00
76.
Zakup, dostawę oraz montaż materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
2018-08-04 14:26:00
77.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego przy realizacji zadania „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą ...
2018-07-12 15:25:00
78.
Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wsparcia specjalistycznego dla dzieci (33 os.) uczestniczących w projekcie pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza”
2018-07-03 11:56:00
79.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę organizacji i przeprowadzenia terapii zajęciowej- decupage dla uczestników projektu „Jak w domu” ...
2018-06-22 11:48:00
80.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Treningów Kompetencji Życiowych dla dzieci (33 os.) uczestniczących w projekcie pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” ...
2018-06-22 11:10:00
81.
Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wsparcia specjalistycznego dla dzieci (33 os.) uczestniczących w projekcie pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego ...
2018-06-14 13:23:00
82.
Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną i wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej, na zasadzie wyłączności.
2018-06-09 08:26:00
83.
Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Jak w domu”
2018-06-06 15:12:00
84.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywana i dostawy wyżywienia dla 15 beneficjentów Domu Dziennej Opieki
2018-06-02 14:15:00
85.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wsparcia specjalistycznego dla dzieci (33 os.) uczestniczących w projekcie pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach
2018-06-02 14:12:00
86.
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia diagnozy funkcjonalności-dysfunkcjonalności
2018-05-30 15:11:00
87.
Unieważnienie
2018-05-31 12:44:00
88.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „Jak w domu”
2018-05-29 12:40:00
89.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wsparcia specjalistycznego dla dzieci (33 os.) uczestniczących w projekcie pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza” realizowanego w ramach Regionalnego
2018-05-30 12:34:00
90.
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia diagnozy funkcjonalności-dysfunkcjonalności
2018-05-22 15:08:00
91.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę na dostawę, montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego - pielęgnacyjnego oraz relaksująco - gimnastycznego
2018-05-17 14:20:00
92.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza”.
2018-05-17 09:13:00
93.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę na dostawę, montaż mebli i wyposażenia RTV, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pielęgnacyjno-wspomagającego
2018-05-01 11:06:00
94.
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza
2018-04-06 14:19:00
95.
Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.
2018-02-24 10:25:00
96.
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.
2018-02-21 14:35:00
97.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza
2018-01-30 14:56:00
98.
Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza
2018-01-27 13:40:00
99.
Dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych na potrzeby utrzymania czystości jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza
2018-01-11 07:56:00
100.
Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Tryńcza oraz samochodów strażackich jednostek OSP
2018-01-10 13:24:00
101.
Dostawę materiałów biurowych do jednostek obsługiwanych przez CUW GT
2018-01-06 11:40:00
102.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza
2017-12-19 18:01:00
103.
Dostawę energii elektrycznej do szkół na terenie gminy Tryńcza na 2018 r.
2017-12-22 13:19:00
104.
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2018 r.
2017-12-21 15:28:00
105.
Dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
2017-12-09 14:15:00
106.
Wyposażenie 5 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Tryńcza w sprzęt i aparaturę medyczną
2017-12-09 14:10:00
107.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
2017-12-06 15:30:00
108.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
2017-12-06 15:23:00
109.
Dostawa energii elektrycznej do obiektów gminy Tryńcza na 2018 rok
2017-11-28 17:40:00
110.
Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Tryńczy
2017-11-18 15:26:00
111.
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Ogryzkowa i Gorzyce”
2017-10-13 08:38:00
112.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce
2017-09-30 18:02:00
113.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej od miejscowości Gniewczyna Tryniecka zlokalizowanej na działkach nr 1541/1, 1541/2, 1541/3, 2227 do miejscowości Jagiełła zlokalizowanej na działkach nr 3, 73.
2017-09-27 13:58:00
114.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na zakup usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć logopedycznych, zajęć z pedagogiem oraz z gimnastyki korekcyjnej
2017-08-28 15:30:00
115.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę i montaż mebli i wyposażenia oraz tablic interaktywnych, sprzętu komputerowego, RTV i AGD
2017-08-28 15:23:00
116.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza.
2017-06-08 14:29:00
117.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej
2017-06-07 14:29:00
118.
Wykonanie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Tryńcza.
2017-06-06 15:13:00
119.
Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby gminy Tryńcza.
2017-05-19 14:49:00
120.
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi na dz. nr ewid. 278 w miejscowości Głogowiec”
2017-03-31 14:16:00
121.
Opracowanie audytów energetycznych dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
2017-03-15 14:47:00
122.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza.
2017-02-18 15:33:00
123.
Dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych na potrzeby utrzymania czystości jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza
2017-02-11 13:55:00
124.
Dostawę materiałów biurowych do jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.
2017-02-11 13:52:00
125.
Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza.
2017-02-09 13:13:00
126.
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl w m. Tryńcza od km 108+850-km 109+330.
2017-02-04 13:10:00
127.
Montaż 2-ch kotów gazowych do WDK w m. Gniewczyna Tryniecka i Głogowiec.
2017-01-27 14:57:00
128.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
2017-01-04 14:59:00
129.
Dostawę energii elektrycznej do szkół na terenie gminy Tryńcza na 2017 r.
2016-12-21 15:23:00
130.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
2016-12-19 14:22:00
131.
Dostawę energii elektrycznej do obiektów gminy Tryńcza na 2017 rok.
2016-11-25 13:24:00
132.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i budynku byłej strażnicy kolejowej na dz. nr ewid. 449/1 o pow. 0,1258 ha położnej w m. Chodaczów. gm. Grodzisko Dolne wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą
2016-06-07 09:49:00
133.
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu i budynku byłej strażnicy kolejowej na dz. nr ewid. 449/1 o pow. 0,1258 ha położnej w m. Chodaczów. gm. Grodzisko Dolne wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą.
2016-05-15 11:59:00
134.
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka”.
2015-12-15 13:22:00
135.
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
2015-12-15 13:22:00
136.
ZAPYTANIE OFERTOWE - „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Gniewczyna Łańcucka”.
Admin Administrator 2019-07-16 14:11:00
137.
ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup i dostawę klocków do nauki programowania i robotyki
Admin Administrator 2018-09-12 10:08:57
138.
ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup i dostawę robotów do nauki programowania
Admin Administrator 2018-09-12 10:08:40
139.
„Zakup i dostawę wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Głogowiec”
Admin Administrator 2018-09-12 10:08:27
140.
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Na zakup i dostawę materiałów edukacyjnych dla szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
Admin Administrator 2018-09-12 10:08:16
141.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na zakup i dostawę wyposażenia międzyszkolnej pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
Admin Administrator 2018-09-12 10:08:07
142.
Zapytanie ofertowe na dostawę, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
Admin Administrator 2018-09-12 10:07:56
143.
Zapytanie ofertowe - „Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej"
Admin Administrator 2018-09-12 10:07:44
144.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - wykonanie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Tryńcza
Admin Administrator 2018-09-12 10:07:33
145.
ZAPYTANIE OFERTOWE - Jak w domu
Admin Administrator 2018-09-12 10:07:21
146.
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza
Admin Administrator 2018-09-12 10:07:11
147.
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza
Admin Administrator 2018-09-12 10:06:58
148.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia dogłębnej diagnozy funkcjonalności-dysfunkcjonalności
Admin Administrator 2018-09-12 10:06:44
149.
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sukcesywną kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do obiektów Gminy Tryńcza
Admin Administrator 2018-06-18 14:14:06
150.
ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek związany z pobytem całodobowym osób starszych „Dom Miłosierdzia im. Św. Wincentego a Paulo w Wólce Małkowej”
Admin Administrator 2018-01-10 14:15:28
151.
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywana i dostawy wyżywienia dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat
Admin Administrator 2018-01-10 14:15:14
152.
ZAPYTANIE OFERTOWE - „Budowa wiaty widokowej nad Sanem i zagospodarowanie terenu przyległego w miejscowości Głogowiec”
Admin Administrator 2018-01-10 14:15:02
153.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Tryńcza
Admin Administrator 2018-01-10 14:14:50
154.
Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na dostawę pomocy dydaktycznych, wyprawki oraz pomocy do zajęć z logopedą i gimnastyki korekcyjnej
Admin Administrator 2018-01-10 14:14:38
155.
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Tryńcza oraz samochodów strażackich jednostek OSP
Admin Administrator 2018-01-10 14:14:20
Oglądano 26067 razy


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
Deklaracja dostępności
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl