Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
19-08-2018, Niedziela, 13:48
Jesteś tutaj :: Zagospodarowanie przestrzenne :: Opracowanie MPZP
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 30/11 „Gniewczyna Łańcucka I” w Gminie Tryńcza

Prognoza oddziaływania na środowisko, zwana dalej prognozą, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gniewczyna Łańcucka I” w Gminie Tryńcza, zwanego dalej planem – jest dokumentem wymaganym ustawowo przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany.
Prognoza zawiera oraz określa, analizuje i ocenia wpływ ustaleń planu na stan środowiska oraz na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.
Obszar objęty opracowaniem prognozy obejmuje teren objęty granicami opracowania planu oraz tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Prognoza oddz. na środowisko do MPZPPlik PDF 360.10 Kb
2. OrientacjaPlik PDF 172.96 Kb
3. Prognoza analiza rys. 20.86 MB
4. Prognoza wnioski rys. 21.12 MB
5. Tytuł prognoza planPlik PDF 57.46 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-08-17 13:40:53
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-08-17 13:42:06

Rejestr zmian

Projekt planu etap –wyłożenie projektu do publicznego wglądu

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 30/11
„Gniewczyna Łańcucka I” w miejscowości Gniewczyna Łańcucka w Gminie Tryńcza
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tryńcza uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000 Rady Gminy Tryńcza z dnia 17 października 2000r. ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr LI/389/2014 Rady Gminy Tryńcza z dnia 4 listopada 2014 r.,


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Projekt MPZP do wyłożeniaPlik PDF 208.88 Kb
2. Uzasadnienie do MPZPPlik PDF 185.97 Kb
3. Rysunek projektu planu 78.38 MB
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-08-17 13:36:38
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-08-17 13:37:15

Rejestr zmian

Ocena oddziaływania na środowisko do projektu MPZP Nr 30/11 pn. „Gniewczyna Łańcucka I"

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),                                        

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 30/11 pn. „Gniewczyna Łańcucka I” w Gminie Tryńcza, obejmującego obszar położony po południowej stronie rzeki Wisłok w sołectwie Gniewczyna Łańcucka.


Więcej ...

Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-07-27 15:05:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-07-27 15:06:13

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „ Piaski II ” oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Tryniecka „Teren po SKR II” w Gminie Tryńcza.
2018-05-16 11:02:00
2.
PIASKI II
2017-10-17 10:59:00
3.
Wólka Ogryzkowa 1
2017-10-11 15:14:00
4.
Wólka Ogryzkowa- Nowe Osiedle.
2017-10-11 15:14:00
5.
Gniewczyna Łańcucka – Zakręcie
2017-10-11 15:05:00
6.
Gniewczyna Tryniecka – teren po SKR
2017-10-11 15:04:00
7.
Wólka Ogryzkowa 1
2017-10-02 15:03:00
8.
OGŁOSZENIE
2017-08-17 14:39:00
9.
Gniewczyna Łańcucka I
2017-08-17 14:37:00
Oglądano 817 razy


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl