Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
22-09-2020, Wtorek, 02:16


Jesteś tutaj :: Przetargi :: Informacja z otwarcia ofert
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”

 

Tryńcza, dnia 17.09.2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn. Usługa sprawowania nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn. „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, oś III „Czysta energia”, Działanie 3.1 „Rozwój OZE”

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. INFORMACJA Z OTWARCIAPlik PDF 312.00 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-09-17 14:49:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-09-17 14:49:20

Rejestr zmian

Przebudowa pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

 Tryńcza, dnia 15.09.2020 r.

( pieczęć zamawiającego)

UIB.271.18.2020              

 

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. INFORMACJA Z OTWARCIAPlik PDF 393.12 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-09-15 13:58:07
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-09-15 13:58:44

Rejestr zmian

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza

Tryńcza, dnia 24.02.2020 r.

 

( pieczęć zamawiającego)

 

UIB.271.2.2020

  INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza

 

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 120 000,00 zł brutto.

 

  1. Zbiorcze zestawienie otwartych ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy)

adres  Wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

I

Zakład Budowy Dróg i Transportu Sebastian Babiś

Wierzawice 850, 37-300 Leżajsk

85 386,60

31.08.2020 r.

18 m-cy

zgodnie z SIWZ

II

Zakład Drogowy Tadeusz Popek

Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57a, 37-560 Pruchnik

114 156,30

31.08.2020 r.

18 m-cy

zgodnie z SIWZ

III

Usługi Transportowe

Dariusz  Jedynak

Wierzbna 241, 37-500 Jarosław

122 077,50

31.08.2020 r.

18 m-cy

zgodnie z SIWZ

IV

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

80 577,30

31.08.2020 r.

18 m-cy

zgodnie z SIWZ

V

Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa Józef Turek

ul. Kasprzaka 12 E, 39-300 Mielec

122 225,10

31.08.2020 r.

18 m-cy

zgodnie z SIWZ

VI

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL  Beata Kalamarz

ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

109 719,53

31.08.2020 r.

18 m-cy

zgodnie z SIWZ

 

 

UWAGA:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja z otwarcia ofertPlik PDF 245.44 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-02-24 11:06:23
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-02-24 11:06:57
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2020-02-24 11:14:40

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Remont budynku w miejscowości Jagiełła na działce nr ewid. 1001/1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior +
2020-08-28 12:16:00
2.
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części
2020-08-25 12:18:00
3.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Tryńcza
2020-08-14 12:04:00
4.
Remont drogi powiatowej nr 1577 w miejscowości Jagiełła
2020-08-07 10:53:00
5.
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów realizowaną w ramach projektu: „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”.
2020-08-06 17:50:00
6.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza
2020-08-03 12:06:00
7.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko Dolne
2020-07-04 11:20:00
8.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
2020-06-22 11:52:00
9.
Remont dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza ze środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy
2020-06-11 13:19:00
10.
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
2020-05-21 10:58:00
11.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259R wraz z przebudową drogi z podziałem na dwie części
2020-04-30 15:59:00
12.
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania publicznego „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza”
2020-04-29 13:36:00
13.
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Tryńczy
2020-04-03 10:26:00
14.
Remont dróg gminnych nr 111017 i 111065 w miejscowości Tryńcza
2020-04-13 11:41:00
15.
Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza
2020-04-21 12:24:00
16.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka
2020-02-20 11:35:00
17.
Budowa publicznej strzelnicy sportowej w ramach konkursu Strzelnica w powiecie na działce nr 504 w miejscowości Głogowiec
2020-01-24 10:33:00
18.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
2019-12-25 10:04:00
19.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
2019-12-13 13:14:00
20.
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tryńcza
2019-11-20 14:23:00
21.
Remont dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza ze środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy
2019-10-18 10:40:00
22.
Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników projektu przebywających w Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa
2019-10-17 13:29:00
23.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1571 R Tryńcza – Głogowiec
2019-10-15 12:06:00
24.
Remont drogi gminnej R Wólka Ogryzkowa – Gorzyce – Jagiełła w m. Jagiełła
2019-10-11 11:30:00
25.
Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza
2019-08-06 13:11:00
26.
Remont klatek schodowych, korytarzy i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
2019-07-17 12:07:00
27.
Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza
2019-07-15 13:42:00
28.
Remont klatek schodowych, korytarzy i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
2019-07-01 13:16:00
29.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła, Gorzyce, Tryńcza
2019-06-27 14:45:00
30.
Wykonanie robót budowlanych w podziale na dwie części Część nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 111014 R Ubieszyn - Głogowiec w m. Ubieszyn i Głogowiec Część nr 2 - Remont drogi nr ewid. 70 w m. Ubieszyn
2019-06-07 08:15:00
31.
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza
2019-04-30 13:05:00
32.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewczyna Łańcucka – za torami”.
2019-04-16 13:11:00
33.
Informacja z sesji otwarcia ofert
2019-04-15 11:37:00
34.
Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza
2019-02-27 11:34:00
35.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza”.
2018-12-25 10:55:00
36.
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku
2018-12-20 11:34:00
37.
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów pożyczek”.
2018-09-21 12:10:00
38.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług społecznych w zakresie aktywizacji uczestników projektu pn.: „Jak w domu”.
2018-09-21 11:50:00
39.
Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza
2018-09-07 13:53:00
40.
„Przebudowa drogi gminnej nr 111003 R Gniewczyna Łańcucka – Piaski w m. Gniewczyna Łańcucka”
2018-09-05 11:53:00
41.
Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna
2018-09-03 15:11:00
42.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza”.
2018-08-09 12:19:00
43.
Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna
2018-08-01 14:37:00
44.
Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i mi
2018-07-25 13:48:00
45.
Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Głogowiec, Gniewczyna Tryniecka, Jagiełła, Ubieszyn i Wólka Małkowa”.
2018-07-20 20:10:00
46.
„Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej
2018-06-26 09:49:00
47.
„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza”.
2018-04-25 09:57:00
48.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza”.
2018-01-01 12:28:00
49.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza”
2017-12-21 15:13:00
50.
Przebudowa, remont i rekultywacja dróg gminnych
2017-12-04 15:27:00
51.
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Gorzycach
2017-11-22 11:31:00
52.
Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza
2017-11-14 13:26:00
53.
Modernizacja dróg na terenie Gminy Tryńcza
2017-10-10 11:45:00
54.
„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Ogryzkowa i Gorzyce”
2017-09-25 13:10:00
55.
„Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza”
2017-09-18 14:52:00
56.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na na budynek związany z pobytem całodobowym osób starszych „Dom Miłosierdzia im. Św. Wincentego a Paulo w Wólce Małkowej”.
2017-08-23 13:30:00
57.
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej”
2017-07-24 13:35:00
58.
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła, Gorzyce, Tryńcza”
2017-07-06 13:02:00
59.
Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza
2017-06-16 14:16:00
60.
Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej
2017-05-09 14:02:00
61.
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza
2017-04-25 14:13:00
62.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
2016-12-22 14:43:00
63.
Remont dróg na terenie gminy Tryńcza
2016-11-29 15:19:00
64.
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2017 roku”
2016-11-29 14:10:00
65.
Informacja z sesji otwarcia ofert
2016-11-03 15:25:00
66.
Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza”.
Admin Administrator 2019-04-02 13:12:21
67.
Informacja z sesji otwarcia ofert - „Remont drogi nr 70 w miejscowości Ubieszyn”.
Admin Administrator 2019-04-02 13:12:15
68.
Informacja z sesji otwarcia ofert - „Remont drogi nr 734 w miejscowości Jagiełła”.
Admin Administrator 2019-04-02 13:12:07
69.
Zakup ,dostawa oraz montaż materiałów edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna szkoła – Gniewczyna Łańcucka
Admin Administrator 2019-04-02 13:11:58
70.
Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Ogryzkowa i Gorzyce
Admin Administrator 2019-04-02 13:11:49
71.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY - „Jak w domu”
Admin Administrator 2019-04-02 13:11:40
72.
Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i mi
Admin Administrator 2019-04-02 13:11:32
73.
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi w miejscowości Głogowiec”
Admin Administrator 2018-06-12 09:45:30
74.
Informacja z sesji otwarcia ofert - „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza”.
Admin Administrator 2018-06-12 09:44:00
75.
„Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza”
Admin Administrator 2018-06-12 09:43:49
76.
Informacja z sesji otwarcia ofert „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej”
Admin Administrator 2018-06-12 09:43:40
77.
Informacja z sesji otwarcia ofert pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce”
Admin Administrator 2018-06-12 09:43:30
78.
Informacja z sesji otwarcia ofert pn. „Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza”
Admin Administrator 2018-06-12 09:43:19
Oglądano 8320 razy


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
Deklaracja dostępności
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl