Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-09-2020, Piątek, 09:16


Jesteś tutaj :: Przetargi ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Tryńcza w części nr 2 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagiełła

Tryńcza, dnia 21.09.2020r.

                                              

UIB.271.15.2020

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w części nr 2 zamówienia

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póź.zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_część nr 2Plik PDF 673.04 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-09-21 15:00:31
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-09-21 14:59:52

Rejestr zmian

Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników projektu przebywających w Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa

Tryńcza, dnia 09.10.2019

(nazwa i adres Zamawiającego)

GOPS.1.2019

Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z poź. zm.) niniejszy zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy z siedzibą 37-204 Tryńcza 123

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników projektu przebywających w Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka

Małkowa

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę - Spółdzielnia Socjalna „Gorzyczanka”

Gorzyce 260, 37-204 Tryńcza

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiodamionie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPlik PDF 598.90 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-10-14 12:10:19
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-10-14 12:10:42

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów realizowaną w ramach projektu: „Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów”.
2020-09-21 15:32:00
2.
Remont budynku w miejscowości Jagiełła na działce nr ewid. 1001/1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior +
2020-09-16 14:44:00
3.
Remont drogi powiatowej nr 1577 w miejscowości Jagiełła
2020-09-16 12:50:00
4.
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na części
2020-09-15 14:56:00
5.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Tryńcza w części nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Tryńcza
2020-09-03 14:16:00
6.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko Dolne
2020-08-20 10:28:00
7.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza
2020-08-22 09:52:00
8.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
2020-07-07 11:00:00
9.
Remont dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza ze środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy
2020-07-11 14:52:00
10.
Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej na budowę mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259R Gniewczyna Łańcucka - Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
2020-06-24 14:43:00
11.
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania publicznego „Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza”
2020-06-03 11:51:00
12.
Remont dróg gminnych nr 111017 i 111065 w miejscowości Tryńcza
2020-04-16 09:23:00
13.
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP w Tryńczy
2020-04-14 15:35:00
14.
Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1572 R Tryńcza – Wólka Małkowa
2020-04-03 10:36:00
15.
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza
2020-03-24 16:02:00
16.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Łańcucka
2020-03-25 14:33:00
17.
Budowa publicznej strzelnicy sportowej w ramach konkursu Strzelnica w powiecie na działce nr 504 w miejscowości Głogowiec
2020-02-05 15:25:00
18.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza
2019-12-31 14:19:00
19.
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tryńcza
2019-11-27 10:25:00
20.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1571 R Tryńcza – Głogowiec
2019-11-23 12:48:00
21.
Remont drogi gminnej R Wólka Ogryzkowa – Gorzyce – Jagiełła w m. Jagiełła
2019-10-30 12:06:00
22.
Remont dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza ze środków funduszu sołeckiego i budżetu gminy
2019-10-24 14:51:00
23.
Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza
2019-09-28 10:51:00
24.
Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza
2019-07-25 09:17:00
25.
Remont klatek schodowych, korytarzy i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej
2019-07-19 10:50:00
26.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła, Gorzyce, Tryńcza
2019-07-11 10:38:00
27.
Wykonanie robót budowlanych w podziale na dwie części Część nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 111014 R Ubieszyn - Głogowiec w m. Ubieszyn i Głogowiec, Część nr 2 - Remont drogi nr ewid. 70 w m. Ubieszyn
2019-06-20 11:56:00
28.
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza
2019-05-20 12:06:00
29.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewczyna Łańcucka – za torami
2019-05-08 15:14:00
30.
Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na dwie części
2019-04-23 12:23:00
31.
„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku”
2019-01-01 14:58:00
32.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza”
2019-01-01 14:54:00
33.
Szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej ” w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – Gniewczyna Łańcucka”
2018-11-07 09:50:00
34.
Postępowanie w sprawie realizacji usług społecznych w zakresie aktywizacji uczestników projektu pn.: „Jak w domu”.
2018-10-08 13:17:00
35.
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2018-10-04 11:42:00
36.
Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza
2018-09-26 10:05:00
37.
Nawodnienie płyty stadionowej w Gniewczynie Trynieckiej w ramach modernizacji stadionu sportowego LKS Huragan Gniewczyna”
2018-09-21 14:39:00
38.
Przebudowa drogi gminnej nr 111003 R Gniewczyna Łańcucka – Piaski w m. Gniewczyna Łańcucka”
2018-09-20 15:07:00
39.
Budowa Otwartych Stref Aktywności w m. Głogowiec, Gniewczyna Tryniecka, Jagiełła, Ubieszyn i Wólka Małkowa
2018-08-08 14:18:00
40.
Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Ogryzkowa i Gorzyce
2018-07-23 15:12:00
41.
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewczynie Łańcuckiej
2018-07-12 15:20:00
42.
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek z lokalami socjalnymi w miejscowości Głogowiec”
2018-05-24 11:26:00
43.
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza
2018-05-09 14:23:00
44.
„Remont z elementami przebudowy zabytkowego budynku byłej strażnicy kolejowej ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej o charakterze kulturalno-regionalnym wraz z zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikiem szczelnym kanalizacji sanitarnej o poj. do 10 m3, studnią i m
2018-05-09 11:32:00
45.
„Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza”
2018-03-30 14:08:00
46.
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej”
2018-02-01 14:38:00
47.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tryńcza
2018-01-31 14:49:00
48.
Przebudowa, remont i rekultywacja dróg gminnych
2017-12-28 08:42:00
49.
„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza”
2017-12-27 13:58:00
50.
Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza”, zadanie 1: część remontowo-budowlana
2017-12-14 14:16:00
51.
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Gorzycach”.
2017-11-29 09:21:00
52.
Modernizacja dróg na terenie Gminy Tryńcza
2017-10-23 09:55:00
53.
kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Ogryzkowa i Gorzyce
2017-10-05 14:37:00
54.
Budowa placu zabaw w miejscowości Gorzyce
2017-10-02 12:30:00
55.
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek związany z pobytem całodobowym osób starszych „Dom Miłosierdzia im. Św. Wincentego a Paulo w Wólce Małkowej
2017-09-20 13:22:00
56.
Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza
2017-06-28 12:19:00
57.
Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wólce Ogryzkowej
2017-05-30 14:42:00
58.
Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza
2017-05-05 11:43:00
59.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza”
2016-12-29 10:53:00
60.
Remont dróg na terenie gminy Tryńcza
2016-12-13 12:47:00
61.
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w 2017 roku
2016-12-06 12:14:00
62.
. „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na wskazanych obszarach terenu gminy Tryńcza
2016-11-23 13:35:00
63.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła, Gorzyce, Tryńcza”
2016-07-28 13:01:00
64.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła, Gorzyce, Tryńcza”
2016-07-28 13:01:00
65.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Tryńcza - Etap II”
2016-07-14 15:24:00
66.
Modernizacja dróg na terenie gminy i wykonanie alejki w ramach środków funduszu sołeckiego na 2016 rok
2016-04-15 13:11:00
67.
Dożywianie dzieci w szkołach na tereenie Gminy Tryńcza w 2016 roku
2015-12-29 10:44:00
68.
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2015-12-28 14:33:00
69.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tryńcza
2015-12-15 13:19:00
70.
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015-10-05 12:41:00
71.
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w okresie od 02.09.2015 do 22.12.2015
2015-08-17 10:01:00
72.
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015-06-05 14:41:00
73.
Remont drogi dz. nr ewid. 529 Ubieszyn – Głogowiec w km 0+000-0+550
2015-05-26 11:38:00
74.
Wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, warsztatów kompetencji społecznej i warsztatów aktywności zawodowej dla 10 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Tryńcza” realizowanych w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 ...
2015-04-13 14:54:00
75.
„Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w miejscowości Jagiełła wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Tryńcza i Wólka Ogryzkowa”
2015-04-10 14:11:00
76.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza
2015-04-06 12:34:00
77.
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tryńcza”
2015-02-25 09:08:00
78.
Rozbudowa drogi krajowej Nr 77 Lipnik –Przemyśl poprzez budowę chodnika w miejscowości Tryńcza
2014-12-08 15:04:00
79.
Budowa spływu kajakowego na rzece Wisłok w Gminie Tryńcza
2014-11-20 14:39:00
80.
Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy
2014-09-23 14:50:00
81.
Modernizacja dróg na terenie gminy Tryńcza z podziałem na dwie części
2014-09-10 14:45:00
82.
Zawiadomienie
2014-09-10 10:49:00
83.
Podniesienie jakości i warunków kształcenia w Zespołach Szkół na terenie Gminy Tryńcza poprzez doposażenie w środki dydaktyczne i rozbudowę Zespołu Szkół w Tryńczy o obiekt wielofunkcyjny
2014-08-20 12:33:00
84.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości - Gorzyce - dz. nr ewid.1524, Tryńcza – dz. nr ewid. 365/1 i Ubieszyn - dz. nr ewid. 266
2014-08-11 15:07:00
85.
Organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego
2014-07-29 13:37:00
86.
Zakup samochodu 9-cio osobowego „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2014-07-14 14:50:00
87.
Zakup samochodu 9-cio osobowego „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2014-06-13 14:21:00
88.
Czas na aktywność w gminie Tryńcza
2014-07-11 12:41:00
89.
Budowa spływu kajakowego na rzece Wisłok w Gminie Tryńcza
2014-06-25 13:37:00
90.
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2014-06-20 13:25:00
91.
Budowa parkingu wraz z oświetleniem w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
2014-05-22 14:52:00
92.
ZAWIADOMIENIE
2014-05-21 13:34:00
93.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie z wyznaniem
2014-01-01 12:20:00
94.
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Tryńczy
2013-10-29 15:37:00
95.
. „Poprawa infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Tryńcza”
2013-10-21 14:38:00
96.
Przebudowa dachu budynku WDK w Wólce Małkowej i dachu na części budynku Zespołu Szkół w Gorzycach
2013-10-10 12:37:00
97.
Remont dróg na terenie gminy Tryńcza - Etap II
2013-09-13 12:36:00
98.
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w roku szkolnym 2013/2014 w okresie od 16.09.2013 do 13.06.2014
2013-09-06 12:00:00
99.
Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych: Nr P 1572 R Tryńcza – Wólka Małkowa w km 0+000 – 0+410 str. prawa w m. Tryńcza, Nr P 1578 R Jagiełła przez wieś w km 0+780 – 1+130 str. prawa w m. Jagiełła, Nr P 1574 R Sieniawa – Gorzyce w km 5+584 – 5+734 str. prawa w m. Gorzyce”
2013-08-13 11:45:00
100.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości - Gorzyce - dz. nr ewid.1330,1441,1479, Ubieszyn - dz. nr ewid. 356 i Tryńcza – dz. nr ewid. 486
2013-07-24 15:04:00
101.
Remont drogi gminnej Nr 111022 R w miejscowości Jagiełła do Lasu, remont drogi gminnej Nr 111023 R w miejscowości Jagiełła do zlewni mleka, remont drogi gminnej Nr 111024 R w miejscowości Jagiełła– Niechciałki
2013-07-23 15:21:00
102.
Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika wraz z pługiem do odśnieżania z przeznaczeniem dla KZB Gminy Tryńcza
2013-06-24 15:05:00
103.
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TRYŃCZA
2013-05-10 20:43:00
104.
Remont drogi Głogowiec-Kraszaki dz. nr ewid. 27 w km 0+000-0+500 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2013-05-06 14:56:00
105.
Remont dróg na terenie gminy Tryńcza w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2013 rok
2013-04-24 15:12:00
106.
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka i Gniewczyna Łańcucka – Zawisłocze
2013-04-23 15:12:00
107.
Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym zgodnie z wyznaniem, których pochowanie zleca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy.
2013-04-02 12:03:00
108.
Remont dróg na terenie gminy Tryńcza – Etap I”
2013-03-29 10:06:00
109.
Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza
2013-01-01 12:15:00
110.
„Czas na aktywność w gminie Tryńcza”
2012-12-10 14:48:00
111.
Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia w ramach Rządowego Programu Rozwijania Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w Zakresie Stosowania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”
2012-09-06 14:11:00
112.
„Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tryńcza”
2012-09-04 13:37:00
113.
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w roku szkolnym 2012/2013 w okresie od 10.09.2012 do 21.06.2013”
2012-09-04 13:34:00
114.
Świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu uczniów do Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej w roku szkolnym 2012/2013
2012-09-03 13:17:00
115.
Świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu uczniów do Zespołów Szkół z terenu Gminy Tryńcza w roku szkolnym 2012/2013
2012-09-03 15:10:00
116.
Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza
2012-08-10 14:40:00
117.
Zakup nowoczesnego agregatu pompowego do prowadzenia działań przeciwpowodziowych dla jednostki OSP w Tryńczy działającej w KSRG
2012-08-06 14:11:00
118.
Czas na aktywność w gminie Tryńcza
2012-07-31 12:21:00
119.
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Tryńcza
2012-07-26 20:48:00
120.
Czas na aktywność w gminie Tryńcza
2012-07-16 14:09:00
121.
„Remont dróg – nr ew. 1443 w m. Tryńcza w km 0+000-0+895 i nr ew. 1208 w m. Gniewczyna Łańcucka w km 0+000-0+440 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”
2012-05-01 14:19:00
122.
Przebudowa drogi- budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl w miejscowości Gorzyce
2012-05-01 14:22:00
123.
Remont drogi gminnej Nr 111501 R Gorzyce - Cierpisze
2012-04-27 19:38:00
124.
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci”
2012-03-15 13:53:00
125.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Indywidualizacja szansą dla dzieci
2012-02-15 13:26:00
126.
Zakup wyposażenia do Wiejskich Domów Kultury w miejscowości Jagiełła, Tryńcza, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa dla potrzeb Kół Gospodyń Wiejskich
2011-11-01 15:05:00
127.
: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza, w miejscowości: Tryńcza, Ubieszyn, Głogowiec i Gniewczyna Tryniecka
2011-10-18 15:24:00
128.
„Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w roku szkolnym 2011/2012 w okresie od 15.09. 2011 do 15.06.2012”
2011-09-02 14:35:00
129.
Świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu uczniów do Zespołów Szkół z terenu Gminy Tryńcza w roku szkolnym 2011/2012
2011-08-30 15:33:00
130.
Remont dróg w m. Wólka Małkowa nr ew. 147 i m. Głogowiec nr ew. 118,119 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
2011-08-30 15:33:00
131.
Przebudowa dachu na obiekcie komunalnym wraz z utwardzeniem placu oraz budowy oświetlenia w miejscowości Tryńcza
2011-08-03 15:00:00
132.
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu – Moje Boisko – ORLIK 2012 w Gniewczynie Łańcuckiej
2011-08-02 15:17:00
133.
Remont dróg dojazdowych (poscaleniowych) do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła współfinansowanych z FOGR
2011-08-04 16:04:00
134.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2011-07-04 14:46:00
135.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2011-07-04 14:46:00
136.
Czas na aktywność w gminie Tryńcza
2011-06-29 15:10:00
137.
Czas na aktywność w gminie Tryńcza
2011-06-29 15:10:00
138.
Czas na aktywność w gminie Tryńcza
2011-06-22 15:30:00
139.
Zakup sceny plenerowej dla Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy
2011-06-17 14:26:00
140.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2011-05-28 12:20:00
141.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2011-04-27 13:50:00
142.
„Budowę oświetlenia ulicznego w Jagielle”
2010-12-02 08:14:00
143.
„Opracowanie projektów budowlanych rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych na Zawisłoczu w Gniewczynie Łańcuckiej i Trynieckiej”
2010-11-04 13:05:00
144.
„ Remont dróg w m –ć Wólka Ogryzkowa nr 299 – Gorzyce nr 819 i 1625 – Jagiełła nr 49 i 72 w km 0 + 000 – 3 +340 "
2010-10-13 07:57:00
145.
Przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku – obiadu dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie GMINY TRYŃCZA
2010-09-15 15:36:00
146.
Świadczenie usług w zakresie przywozu i odwozu uczniów do Zespołów Szkół z terenu Gminy Tryńcza w roku szkolnym 2010/2011”
2010-09-08 20:41:00
147.
„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach”
2010-07-17 14:03:00
148.
„Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych współfinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w m. Tryńcza, Ubieszyn, Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka"
2010-07-16 14:22:00
149.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
2010-07-06 13:14:00
150.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Gorzycach
2010-06-25 12:30:00
151.
Wykonanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Jagielle
2010-05-08 14:02:00
152.
Rozbudowa i nadbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tryńczy
2010-04-30 14:22:00
153.
„Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez budowę sali gimnastycznej i boiska sportowego w Jagielle”.
2010-04-13 09:22:00
154.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubieszyn „Pod lasem”
2010-03-18 15:09:00
155.
Remont stadionu LKS „Huragan” w Gniewczynie Trynieckiej
2010-03-20 07:36:00
156.
Remont drogi Nr 734 w miejscowości Jagiełła
Admin Administrator 2019-10-10 14:51:34
157.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tryńcza”
Admin Administrator 2019-10-10 14:51:24
158.
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła, Tryńcza”
Admin Administrator 2018-09-12 10:03:30
159.
„Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tryńcza”
Admin Administrator 2018-09-12 10:03:08
160.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania byłej szkoły w Wólce Małkowej
Admin Administrator 2018-09-12 10:02:58
161.
„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej”
Admin Administrator 2018-09-12 10:02:35
162.
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła, Gorzyce, Tryńcza”
Admin Administrator 2018-09-12 10:02:22
163.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Admin Administrator 2018-09-12 10:02:08
164.
„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza przy użyciu remontera”
Admin Administrator 2016-11-09 13:36:43
165.
„Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości - Gorzyce - dz. nr ewid. 1358, Jagiełła dz. nr ewid. 932,942 i Tryńcza - dz. nr ewid. 365/2"
Admin Administrator 2015-12-01 13:21:10
166.
„Modernizacja dróg na terenie gminy Tryńcza w ramach środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok”
Admin Administrator 2015-12-01 13:21:00
167.
Przebudowa drogi gminnej Nr 111002R w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
Admin Administrator 2015-12-01 13:20:52
168.
Rozbudowa i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jagiełła
Admin Administrator 2015-12-01 13:20:43
169.
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Tryńcza”
Admin Administrator 2015-12-01 13:20:33
170.
Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Tryńcza i jednostek organizacyjnych
Admin Administrator 2015-02-11 09:07:50
171.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza
Admin Administrator 2014-11-24 15:03:45
172.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Admin Administrator 2014-11-24 15:03:28
173.
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Admin Administrator 2014-11-24 15:03:11
174.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2014-11-24 15:03:01
175.
Remont dróg gminnych w miejscowości Tryńcza nr 462, 387, 295 i remont dróg gminnych w miejscowości Ubieszyn nr 413, 399
Admin Administrator 2014-08-27 10:48:04
176.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2014-08-27 10:47:57
177.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2014-05-07 13:34:24
178.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2014-05-07 13:34:19
179.
Zawiadomienie o wyborze
Admin Administrator 2014-05-07 13:33:59
180.
Wykonanie usługi szkoleniowej – kursów zawodowych, doradztwa zawodowego, warsztatów kompetencji społecznej
Admin Administrator 2013-08-23 12:00:06
181.
Czas na aktywność w gminie Tryńcza
Admin Administrator 2013-08-23 11:59:51
182.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza w roku 2013
Admin Administrator 2013-08-23 11:59:34
183.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Admin Administrator 2013-06-10 15:05:38
184.
Zakup wyposażenia do Wiejskich Domów Kultury w miejscowości Gorzyce i Gniewczyna Tryniecka
Admin Administrator 2010-02-26 07:37:39
185.
Zawiadomienie
Admin Administrator 2010-02-26 07:37:23
186.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2009-11-24 18:14:34
187.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2009-11-24 18:14:25
188.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2009-11-24 18:14:15
189.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2009-07-23 09:54:26
190.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2009-07-23 09:54:20
191.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2009-06-24 14:37:20
192.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2009-06-03 09:33:39
193.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2009-04-09 12:38:07
194.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2008-12-10 12:22:21
195.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2008-12-10 12:22:12
196.
ZAWIADOMIENIE
Admin Administrator 2008-12-10 12:22:01
Oglądano 17594 razy


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
Deklaracja dostępności
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl