Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
15-10-2018, Poniedziałek, 16:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza”

Tryńcza, dnia 07.12.2017 r.

(pieczęć zamawiającego)

UIB.271.16.2017                                                                                                                                                           

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza”

 

1.       Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę  133 000,06 zł  brutto

2.       Zbiorcze zestawienie otwartych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy)

adres  Wykonawcy

Cena oferty

brutto

(w zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

Przeprowadzenie

akcji promocyjno

-informacyjnej

I

Stare Miasto-Park Sp. z o.o.

Wierzawice 874,

37-300 Leżajsk

150 012,00

zgodnie

z SIWZ

-

zgodnie z SIWZ

tak

UWAGA:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. informacja z otwarcia ofertPlik PDF 278.88 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2017-12-07 15:12:49
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-07 15:14:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl