Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
14-10-2019, Poniedziałek, 01:54


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości - Gorzyce - dz. nr ewid.1330,1441,1479, Ubieszyn - dz. nr ewid. 356 i Tryńcza – dz. nr ewid. 486

  Tryńcza, dnia 10.07.2013 r.

                                                                                                                                                                             (miejscowość i data)

                                                                                              UIB.271.9.2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że
w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza  z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w miejscowości -
Gorzyce - dz. nr ewid.1330,1441,1479, Ubieszyn -  dz. nr ewid. 356 i Tryńcza – dz. nr ewid. 486”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr I złożoną przez Wykonawcę –

Skanska S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w złożonych ofertach  - tj. kwotę  168 612,63 brutto i spełnia wszystkie postawione wymagania.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

(Jedynym kryterium oceny ofert była cena 100 %)

I

Skanska S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

100,00 pkt

II

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.

ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski

93,75 pkt

III

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

 86,34 pkt

IV

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.

37-500 Jarosław,

ul. Poniatowskiego 6

70,24 pkt

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta  po dniu 17.07.2013 r.

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                            Ryszard Jędruch

              ………………………………

                                                                                                                                                                                                       (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                                                                                                         lub osoby przez niego upoważnionej)


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zawiadomieniePlik PDF 63.89 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2013-07-10 15:03:07
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-07-10 15:04:19

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl