Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
25-06-2019, Wtorek, 04:41


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na dwie części

 

Tryńcza, dnia 09.04.2019r.

………….…………………………                                                                                  (miejscowość i data)

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                      

UIB.271.2.2019

 

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z poź. zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont dróg na terenie Gminy Tryńcza z podziałem na dwie części

Część nr 1 – Remont dróg poprzez wykonanie nakładek z masy mineralno – bitumicznej

Część nr 2 – Remont dróg poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów, masy

 

dla  Część nr 1 – Remont dróg poprzez wykonanie nakładek z masy mineralno – bitumicznej

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę –

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 636 455,58 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

 

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium: Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

I

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

55,69 pkt

40,00 pkt

95,69 pkt

II

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b

36-060 Głogów Małopolski 

44,02 pkt

40,00 pkt

84,02 pkt

III

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

58,02 pkt

40,00 pkt

98,02 pkt

IV

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

58,33 pkt

40,00 pkt

98,33 pkt

V

Konsorcjum Firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

48,49 pkt

40,00 pkt

88,49 pkt

VI

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z. o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

58,09 pkt

40,00 pkt

98,09 pkt

VII

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 

dla  Część nr 2 – Remont dróg poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów, masy

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr VII złożoną przez Wykonawcę –

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

(numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 304 687,70 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

 

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium: Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

II

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b

36-060 Głogów Małopolski 

35,33 pkt

40,00 pkt

75,33 pkt

III

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

42,97 pkt

40,00 pkt

82,97 pkt

IV

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

52,39 pkt

40,00 pkt

92,39 pkt

VI

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

Sp. z. o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

54,02 pkt

40,00 pkt

94,02 pkt

VII

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych

37-306 Grodzisko Dolne 125 c

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                (podpis Kierownika Zamawiającego

           lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYPlik PDF 938.90 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2019-04-09 12:22:04
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-04-09 12:22:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl