Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Tryńcza
  
3-04-2020, Piątek, 22:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1572 R Tryńcza – Wólka Małkowa

Tryńcza, dnia 20.03.2020r.

………….…………………………                                                                                  (miejscowość i data)

(nazwa i adres Zamawiającego)                                                      

UIB.271.3.2020

                                               Do zamieszczenia na stronie

                                               internetowej Zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Zamawiającego:

Gmina Tryńcza 
z siedzibą: 37 – 204 Tryńcza 127

(nazwa Zamawiającego)

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  

Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza

 

w zakresie części nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1572 R Tryńcza – Wólka Małkowa

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr XI złożoną przez Wykonawcę –

Konsorcjum Firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik,

Partner: PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

 (numer oferty, nazwa (firma) Wykonawcy, jego siedziba i adres)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i spełnia wszystkie postawione wymagania. Zamawiający przy wyborze kierował się kryterium opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „cena” – 60%, „okres gwarancji” – 40%. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą ilość punktów  przyznaną w oparciu o ustalone kryteria wyboru. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia za cenę – 474 834,67 zł brutto oraz udzielił 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

 

Uzasadnienie prawne:

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Tabela nr 1 Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr

oferty

Nazwa (firmy), siedziba

i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom

w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (pkt)

Punktacja w kryterium:

 Cena – 60%

Punktacja w kryterium:

Okres gwarancji – 40%

Łączna punktacja

I

Usługi Transportowe Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

36,74 pkt

40,00 pkt

76,74 pkt

III

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo-Mostowych Sp. z. o.o.

ul. Lwowska 54

22-600 Tomaszów Lubelski

54,96 pkt

40,00 pkt

94,96 pkt

IV

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107 A, 37-755 Krzywcza

37,56 pkt

40,00 pkt

77,56 pkt

VIII

Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.

Hawłowice 121

37-560 Pruchnik

55,26 pkt

40,00 pkt

95,26 pkt

IX

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

52,50 pkt

40,00 pkt

92,50 pkt

X

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

57,22 pkt

40,00 pkt

97,22 pkt

XI

Konsorcjum Firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy

 

Dziękujemy za udział w przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                ………………………………………………

                                                                                                            (podpis Kierownika Zamawiającego

                                                                                                                       lub osoby przez niego upoważnionej)

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE_CZĘŚĆ_2Plik PDF 427.40 Kb
Autor: Urząd Gminy Tryńcza
Data: 2020-03-20 10:30:44
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2020-03-20 10:36:11

Rejestr zmian


Urząd Gminy Tryńcza
Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
tel. 16 642-12-21
email: ug.tryncza@data.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl