Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości JagiełłaUIB. 6733.36.2020                                                                       Tryńcza, dnia 2020.11.24
                                      Z A W I A D O M I E N I E- O-B W I E S Z C Z E  N I E   
                                     ( o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów )

         Na podstawie art.49,  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U z 2020r,  poz. 256 ), w związku z art. 52 ust.1, art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.293), – z a w i a d a m i a  się, że na wniosek  : PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin – Pełnomocnik Maciej Kucharczyk ul. Piłsudskiego 1, 37-200 Przeworsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia wnioskodawcy p.n. „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Jagiełła na działkach ozn. wg operatu ewid. gruntów nr 1511, 1513/2, 1512, 1510, 1509, 1496, 1497, 1498, 1491, 1499, 1500, 1501, 1502/1, 1502/2, 1546, 1548, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1309, 1311, 1308, 1307, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303, 1304/4, 1304/2, 1305, 1318, 1317, 1314, 1313, 1312, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325/1, 1327, 1329, 1351, 1330, 1349, 1328, 1352/1, 1353, 1354, 1326, 1369, 1264, 1265/1, 1266, 1267, 1270, 1263/1, 1271/2, 1271/1, 1272, 1273, 1274/2, 1275, 1277, 1278, 1279, 1282/2, 1280, 1252, 1276, 1253, 1251/2, 1251/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1263/2, 1255, 1242/2, 1244/2, 1243, 1241, 1240, obr. Jagiełła [Nr 0005], powiat Przeworsk”, o możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi, uzyskaniu wyjaśnień, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Tryńcza, parter pokój Nr 7 w godzinach od 7 30 do 15 30, piątki  od 7 00 do 15 00 , w terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia .
Równocześnie informuje, że w czasie prowadzonego postępowania została opracowana analiza stanu faktycznego i prawnego terenu oraz projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla w/w przedsięwzięcia. Materiały te zostaną przesłane do organów uzgadniających zgodnie z art. 53 ust.4 w/w ustawy tj. Starosty Przeworskiego, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, PGW Zarząd Zlewni Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl , Gmina Tryńcza – insp. d/s dróg oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku , ul. Słowackiego 17 , 37-200 Przeworsk.   
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zapoznaniu się stron z materiałem dowodowym.
Pouczenie :
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art.41 § 1 i 2 kpa).
 
 
Data wywieszenia 24 listopada 2020r.
 
 
 
Sprawę prowadzi Dadak Stanisława tel ; 016-642-12-21 w.23
 
 
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-24 10:39
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 stycznia 2021r. 05:34:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.