Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Z A W I A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania dowodowego

 
UIB.6733.36.2020                                                                              Tryńcza, dnia 29.12.2020r
 
Z A W I  A D O M I E N I E- O B W I E S Z C Z E N I E
o zakończeniu postępowania dowodowego

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.256 / informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin – Pełnomocnik Maciej Kucharczyk ul. Piłsudskiego 1, 37-200 Przeworsk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.  „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w miejscowości Jagiełła na działkach ozn. wg operatu ewid. gruntów nr 1511, 1513/2, 1512, 1510, 1509, 1496, 1497, 1498, 1491, 1499, 1500, 1501, 1502/1, 1502/2, 1546, 1548, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1309, 1311, 1308, 1307, 1301, 1302/1, 1302/2, 1303, 1304/4, 1304/2, 1305, 1318, 1317, 1314, 1313, 1312, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325/1, 1327, 1329, 1351, 1330, 1349, 1328, 1352/1, 1353, 1354, 1326, 1369, 1264, 1265/1, 1266, 1267, 1270, 1263/1, 1271/2, 1271/1, 1272, 1273, 1274/2, 1275, 1277, 1278, 1279, 1282/2, 1280, 1252, 1276, 1253, 1251/2, 1251/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1263/2, 1255, 1242/2, 1244/2, 1243, 1241, 1240, obr. Jagiełła [Nr 0005], powiat Przeworsk”, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.
           W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z  całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie i uzyskać wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 7, parter, w godzinach od 730 do 1530 , piątek 700 do 1500.
Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
Pouczenie:                               
W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa ).
 
 
 
 
Otrzymują :
 
1. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin – Pełnomocnik Maciej Kucharczyk ul. Piłsudskiego 1, 37-200 Przeworsk,
2.Strony wg. rozdzielnika  ( przez obwieszczenie – art. 49 kpa )
3.a/a SD
Sprawę prowadzi Dadak Stanisława tel ; 016-642-12-21 w.23
 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-29 16:12
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 stycznia 2021r. 04:30:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.