Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Instalacja do wytwarzania mas mineralno- bitumicznych w oparciu o mobilną wytwórnie mieszanek MARINI XPRESS 2500 P na działkach nr ewid. 3599/2 i 4175/1 w Gniewczynie Łańcuckiej , gm. Tryńcza

UIB.6220. 1.2021                                                                               Tryńcza dnia 2021.07.20
 
 
           ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
.
Na podstawie art. 49, w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),                                    
Zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16 luty 2021r. Inwestora- BITUM LOGISTIC Sp. z o.o. 37-007 Wola Batorska 680, po uzupełnieniu wymaganych dokumentów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania przez Wójta Gminy Tryńcza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ Instalacja do wytwarzania mas mineralno- bitumicznych w oparciu o mobilną wytwórnie mieszanek MARINI XPRESS 2500 P na działkach nr ewid. 3599/2 i 4175/1 w Gniewczynie Łańcuckiej , gm. Tryńcza”.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Tryńczy – Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz z § 3 ust. 1 pkt. 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie , Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Otrzymują:
1.Inwetor do wiadomości
2.Strony postepowania
3.Tablica ogłoszeń urzędu i sołectwa Gniewczyna łańcucka
4.Strona internetowa BIP
5.a/a SD

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-21 12:24
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 04 sierpnia 2021r. 20:38:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.