Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

„Budowa kładki pieszo-rowerowej na cieku Dopływ spod Gorliczyny w m. Jagiełła w celu zapewnienia kontynuacji ciągu pieszego zlokalizowanego na terenie działek o nr. ewid. 194, 634, 499, 605, 621, obr. Jagiełła, gm. Tryńcza”.

UIB.6220.3.2022                                                                              Tryńcza dnia, 27.07.2022 r.
 
 
           ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
.
 
Na podstawie art. 49, w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),                                         
 
Zawiadamiam
 
że na wniosek z dnia 25.07.2022 r. Inwestora – Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk, Pełnomocnik: P. Zbigniew Malewicz, zam. ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania przez Wójta Gminy Tryńcza decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.
 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na cieku Dopływ spod Gorliczyny w m. Jagiełła w celu zapewnienia kontynuacji ciągu pieszego zlokalizowanego na terenie działek o nr. ewid. 194, 634, 499, 605, 621, obr. Jagiełła, gm. Tryńcza”.
UIB.6220.3.2022                                                                              Tryńcza dnia, 27.07.2022 r.
 
 
           ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
.
 
Na podstawie art. 49, w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),                                         
 
Zawiadamiam
 
że na wniosek z dnia 25.07.2022 r. Inwestora – Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku, ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk, Pełnomocnik: P. Zbigniew Malewicz, zam. ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania przez Wójta Gminy Tryńcza decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.
 „Budowa kładki pieszo-rowerowej na cieku Dopływ spod Gorliczyny w m. Jagiełła w celu zapewnienia kontynuacji ciągu pieszego zlokalizowanego na terenie działek o nr. ewid. 194, 634, 499, 605, 621, obr. Jagiełła, gm. Tryńcza”.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach polegających na prawie
do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych
w postępowaniu wyjaśniającym. Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Tryńczy
– Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przeworsku oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Otrzymują:
  1. Inwestor do wiadomości
  2. Strony postepowania
  3. Tablica ogłoszeń urzędu i sołectwa Jagiełła
  4. Strona internetowa BIP
  5. a/a Ł.Rz.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-07-27
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-07-27 13:03
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 czerwca 2023r. 23:14:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.