Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale PRW7116A wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową, na terenie działki o nr ewid. 808, położonej w obrębie ewidencyjnym Jagiełła, gm. Tryńcza”

UIB.6733.10.2022                                                                            Tryńcza, dnia 08.08.2022 r.
 
 
Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. / informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Jonasza Odrzywołek, ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale PRW7116A wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową, na terenie działki
o
nr ewid. 808, położonej w obrębie ewidencyjnym Jagiełła, gm. Tryńcza”, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.
 
UIB.6733.10.2022                                                                            Tryńcza, dnia 08.08.2022 r.
 
 
Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. / informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Jonasza Odrzywołek, ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale PRW7116A wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową, na terenie działki
o
nr ewid. 808, położonej w obrębie ewidencyjnym Jagiełła, gm. Tryńcza”, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.
 
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się
z  całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie i uzyskać wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 7, parter, w godzinach od 730 do 1530 , piątek 700 do 1330.
Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
 
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na stronie BIP Tryńcza, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jagiełła.
 
Pouczenie:                                              
W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa ).
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa,
  2. Pełnomocnik - Pan Jonasz Odrzywołek, ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów,
  3. Wg rozdzielnika Urzędu Gminy Tryńcza,
  4. Urząd Gminy Tryńcza - a/a.
 
Sprawę prowadzi: Łukasz Rzeczyca, tel.: 016-642-12-21 w. 23
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-08-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-08-08 14:42
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 września 2022r. 09:22:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.