Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie - „Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową z części złoża kruszywa naturalnego „Gniewczyna Łańcucka I” w m. Gniewczyna Łańcucka.

UIB.6220.4.2022
                                                                                              Tryńcza, dnia 2023.03.07 
 
 
Z A W I  A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Stosownie do art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania  administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.),
 
zawiadamiam

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową z części złoża kruszywa naturalnego „Gniewczyna Łańcucka I” w m. Gniewczyna Łańcucka.
 
Podejmującym realizację przedsięwzięcia jest: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa
i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” S. A., ul. M. Reja 16, 35-959- Rzeszów.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w siedzibie urzędu gminy – biuro obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Tryńcza w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art.127 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postepowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a
  2. Inwestor;
  3. P. Roman Kozyra – Sołtys wsi Gniewczyna Łańcucka, 37-203 Gniewczyna 
  4. a/a
 
Sprawę prowadzi: Łukasz Rzeczyca, tel: 016/642-12-21 wew. 23
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2023-03-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-03-07 08:00
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 01 kwietnia 2023r. 18:56:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.