Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

„Przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej WMB w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr ewid. 4183/4, 4180/8, 4180/4, 4183/2, 4180/9, 4183/6, 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza, województwo podkarpackie”

UIB.6220.3.2023
                                                                                              Tryńcza, dnia 2024.06.06 
 
                              Z A W I  A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E
                                        o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2024 poz. 572, ze zm.  – zwanej dalej k.p.a. ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2023 r., poz. 1094 ze zm. – zwanej dalej ustawą ooś ),
                                          
zawiadamiam strony postępowania
 
,że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej WMB
w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr ewid. 4183/4, 4180/8, 4180/4, 4183/2, 4180/9, 4183/6, 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza, województwo podkarpackie”,
której inwestorem jest – STRABAG Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów.
  
UIB.6220.3.2023
                                                                                              Tryńcza, dnia 2024.06.06 
 
                              Z A W I  A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E
                                        o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2024 poz. 572, ze zm.  – zwanej dalej k.p.a. ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2023 r., poz. 1094 ze zm. – zwanej dalej ustawą ooś ),
                                          
zawiadamiam strony postępowania
 
,że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej WMB
w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr ewid. 4183/4, 4180/8, 4180/4, 4183/2, 4180/9, 4183/6, 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza, województwo podkarpackie”,
której inwestorem jest – STRABAG Sp. z o.o. ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów.
         Informuje, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:
- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 maja 2024 r., znak: WOOŚ.4221.15.3.2023.PM.8,
- opinia  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku z dnia 23.11.2023 r., znak: PSNZ.9020.6.5.2023,
-  opinię Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2023 r., znak: RZ.RZŚ.4900.28.2023.MS
        Stosownie do przepisu art.10 § 1 i art. .81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron
z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
W związku z powyższym, zgodnie z art.73 § 1 k.p.a., informuję , że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie urzędu gminy – biuro obsługi klienta
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie
7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art.74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza. Zgodnie  z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
Zawiadomienie – obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej.
w dniu  06 czerwca 2024 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
  1. Inwestor do wiadomości
  2. Strony postepowania
  3. Tablica ogłoszeń urzędu i sołectwa Gniewczyna Łańcucka
  4. Strona internetowa BIP
  5. a/a Ł. Rz.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2024-06-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2024-06-06 14:04
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 czerwca 2024r. 13:49:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.