Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Zawiadomienie - Obwieszczenie „Przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej WMB w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr ewid. 4183/4, 4180/8, 4180/4, 4183/2, 4180/9, 4183/6, 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza,

UIB.6220.3.2023                                                                             Tryńcza, dnia 2024.07.02
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne w procesie granulowania
w granulatorze na terenie istniejącej WMB w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr ewid. 4183/4, 4180/8, 4180/4, 4183/2, 4180/9, 4183/6, 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza, województwo podkarpackie”.
                        
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Wójt Gminy Tryńcza zawiadamia strony:
o wydaniu w dniu 02.07.2024 r.  decyzji znak: UIB.6220.3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne
w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej WMB w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr ewid. 4183/4, 4180/8, 4180/4, 4183/2, 4180/9, 4183/6, 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza, województwo podkarpackie”.

        Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym stanowiskami organów opiniujących można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, pok. Nr 7 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tryńcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Obwieszczenie  zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Tryńcza
i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Otrzymują:
  1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP, tablicy ogłoszeń UG Tryńcza i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji,
  2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Tryńcza, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094
    ze zm ).     
  3. a/a
 
Sprawę prowadzi: Łukasz Rzeczyca tel.: 016/642-12-21 wew .23
Data publikacji: 2024.07.02
UIB.6220.3.2023                                                                             Tryńcza, dnia 2024.07.02
 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne w procesie granulowania
w granulatorze na terenie istniejącej WMB w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr ewid. 4183/4, 4180/8, 4180/4, 4183/2, 4180/9, 4183/6, 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza, województwo podkarpackie”.
                        
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Wójt Gminy Tryńcza zawiadamia strony:
o wydaniu w dniu 02.07.2024 r.  decyzji znak: UIB.6220.3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne
w procesie granulowania w granulatorze na terenie istniejącej WMB w Gniewczynie Łańcuckiej na terenie działek nr ewid. 4183/4, 4180/8, 4180/4, 4183/2, 4180/9, 4183/6, 4180/16 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza, województwo podkarpackie”.

        Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym stanowiskami organów opiniujących można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, pok. Nr 7 od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta Gminy Tryńcza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Obwieszczenie  zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Tryńcza
i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tryńcza. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Otrzymują:
  1. Strony postępowania za pośrednictwem BIP, tablicy ogłoszeń UG Tryńcza i w pobliżu miejsca realizacji inwestycji,
  2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Tryńcza, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 r., poz. 1094
    ze zm ).     
  3. a/a
 
Sprawę prowadzi: Łukasz Rzeczyca tel.: 016/642-12-21 wew .23
Data publikacji: 2024.07.02
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Decyzja UIB.6220.3.2023 z dn. 02.07.2024 r. Plik pdf 15.53 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2024-07-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2024-07-02 16:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2024-07-02 16:11
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 20 lipca 2024r. 14:08:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.