Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Z A W I A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE - „Budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacji napowietrznej linii kablowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 622/1, 622/2, 563/2, obręb Głogowiec, 16/2, 17, 24,25,26,27, 10/1, 10/3, 10/2, 51, 50, 47, 48, 46, 110, 112, 114/1, 114/2, 116/4, 11

UIB.6733.3.2024                                                                    Tryńcza, dnia 24.04.2024 r.
 
 
Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. / informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: P. Ewy Przybysz reprezentującej firmę Voice Net S.A., ul. Migdałowa 86,
35-232 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.
„Budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacji napowietrznej linii kablowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 622/1, 622/2, 563/2, obręb Głogowiec, 16/2, 17, 24,25,26,27, 10/1, 10/3, 10/2, 51, 50, 47, 48, 46, 110, 112, 114/1, 114/2, 116/4, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131,132, obręb Tryńcza, gmina Tryńcza”, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.
 
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się
z  całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie i uzyskać wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 7, parter, w godzinach od 730 do 1530 , piątek 700 do 1330.
Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
 
Pouczenie:                                              
W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa ).
 
 
 
Otrzymują:
  1. P. Ewa Przybysz
Voice Net S.A., ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów
  1. Wg rozdzielnika Urzędu Gminy Tryńcza
  2. a/a
 
Sprawę prowadzi: Łukasz Rzeczyca, tel.: 016-642-12-21 w. 23
UIB.6733.3.2024                                                                    Tryńcza, dnia 24.04.2024 r.
 
 
Z A W I  A D O M I E N I E – OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. / informuję, że w toku prowadzonego postępowania z wniosku: P. Ewy Przybysz reprezentującej firmę Voice Net S.A., ul. Migdałowa 86,
35-232 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.
„Budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacji napowietrznej linii kablowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 622/1, 622/2, 563/2, obręb Głogowiec, 16/2, 17, 24,25,26,27, 10/1, 10/3, 10/2, 51, 50, 47, 48, 46, 110, 112, 114/1, 114/2, 116/4, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131,132, obręb Tryńcza, gmina Tryńcza”, zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe.
 
W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się
z  całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie i uzyskać wyjaśnienia przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Tryńczy, pokój Nr 7, parter, w godzinach od 730 do 1530 , piątek 700 do 1330.
Po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.
 
Pouczenie:                                              
W toku postępowania strony i ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny (art. 41 § 1 i § 2 kpa ).
 
 
Otrzymują:
  1. P. Ewa Przybysz
Voice Net S.A., ul. Migdałowa 86, 35-232 Rzeszów
  1. Wg rozdzielnika Urzędu Gminy Tryńcza
  2. a/a
 
Sprawę prowadzi: Łukasz Rzeczyca, tel.: 016-642-12-21 w. 23
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2024-04-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2024-04-24 13:22
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 30 maja 2024r. 05:14:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.