XML

Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Uchwała Nr XIX/200/2016 z 08.11.2016 Rady Gminy Tryńcza - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XV/159/2016 z 20.05.2016 Rady Gminy Tryńcza -  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie G miny Tryńcza.

Uchwała Nr XXX/311/2017 Rady Gminy Tryńcza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza”
 
Uchwała Nr XXIX/289/2017 Rady Gminy Tryńcza z dnia 25 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XIX/200/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Tryńcza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Tryńcza
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-11-22
Publikujący -