Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

OGŁOSZENIE - ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

Nr KW Nr działki
Obręb
Powierzchnia
(ha)
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP Cena wywoławcza netto
PR2R/00009787/1 2277/43
 
2277/44
 
2277/45
 
Gniewczyna Łańcucka
   0,1394 ha
 
   0,1282 ha
 
   0,1189 ha
 
Wycenione nieruchomości położone są w południowo – zachodniej miejscowości w pobliżu drogi powiatowej Gniewczyna Łańcucka – Świętoniowa. Zlokalizowane są w pobliżu terenów zabudowanych od stron południowej i wschodniej sąsiadują z terenami zabudowanymi budynkami  mieszkalnymi i gospodarczymi, od strony północnej i zachodniej z terenami użytkowanymi rolniczo. Obszar na którym położone są nieruchomości jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej; energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa, uzbrojenie terenu oceniono jako dobre. Nieruchomości są niezabudowane, kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren plaski. Działki posiadają dojazd drogą. Nieruchomość nie posiada MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działki  zlokalizowane są w terenach rolnych. Dla działek była wydana decyzja o warunkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
32 400 zł
 
29 800 zł
 
27 600 zł
 
Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT 23% wartości ceny działki.
Nabywca dokona wskazania granic nabytej działki własnym kosztem i staraniem.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2022 r o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Tryńcza w sali konferencyjnej.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w formie pieniężnej w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości działki:
- nr 2277/43 w wys. 3 240 zł,
- nr 2277/44 w wys. 2 980 zł,
- nr 2277/45 w wys. 2 760 zł,
należy wpłacić do dnia 10.07.2022r  (włącznie – liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu , Filia Tryńcza nr  07 9096 0004 2005 0021 2881 0009. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Tryńcza. Koszty notarialne  ponosi Nabywca. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia przetargu) wypis  z właściwego rejestru. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 167, poz.1758 z póź. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyny odwołania przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 2 lub telefonicznie (16) 642 12 21
wew. 30. 
Tryńcza, dnia 10.06.2022r                          
                                              
                                                                                                                                                                                                                                          Z up. Wójta Gminy
 
                                                                                                                                                                                                                                 Sekretarz Gminy Tryńcza
                                                                                                                                                                                                                           Magdalena Rachfał

powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-06-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-10 11:41
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2008-04-24
data dodania: 2008-04-14
data dodania: 2008-04-14
Przetargi
data dodania: 2008-01-23
data dodania: 2007-11-06
data dodania: 2007-06-01
data dodania: 2007-05-25
data dodania: 2007-05-22
data dodania: 2007-05-18
data dodania: 2007-05-18
data dodania: 2007-05-17
data dodania: 2007-05-17
data dodania: 2007-05-14
Treści
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 26 czerwca 2022r. 10:59:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.