Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Znak sprawy: CUS.1.2022
 
Nazwa postepowania: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  i wspomagającego”
 
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80b82e63-0884-4ffe-b0bf-972220d6b457
 
Identyfikator postępowania: 80b82e63-0884-4ffe-b0bf-972220d6b457

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-05-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-05-24 16:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-24 16:45
Znak sprawy UIB.271.4.2022                                                                Tryńcza, dnia 20.05.2022 r
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poź. zm.) pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza.
 
 

Załączniki:

Informacja o wyborze Plik pdf 892.39 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-05-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-05-20 12:31
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-20 12:32
Znak sprawy UIB.271.5.2022                                                                Tryńcza, dnia 12.05.2022 r
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z poź. zm.) pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza.

Załączniki:

Informacja o wyborze Plik pdf 414.90 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-05-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-05-12 09:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-12 09:43
Znak sprawy UIB.271.6.2022                                                                Tryńcza, dnia 06.05.2022r
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jagiełła i Gorzyce.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 374.60 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-05-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-05-06 12:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-06 12:03
Znak sprawy UIB.271.6.2022                      
Tryńcza, dnia 05.05.2022r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jagiełła i Gorzyce.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-05-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-05-05 12:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-05 12:49
Znak sprawy UIB.271.5.2022                      
Tryńcza, dnia 25 .04.2022r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-04-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-25 15:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-04-25 15:19
 Znak sprawy UIB.271.5.2022                                                               Tryńcza, dnia 21.04.2022r
 
 
 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-04-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-21 15:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-04-21 15:15
Nazwa postępowania:

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jagiełła i GorzyceLink do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6be36177-795e-45e2-8e0d-02da10d045c1


Identyfikator postępowania: 6be36177-795e-45e2-8e0d-02da10d045c1

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-04-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-21 12:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-06 12:04
Tryńcza, dnia 19.04.2022r
Znak sprawy UIB.271.5.2021                                                               
 
 
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-04-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-19 13:20
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-04-19 13:23
Znak sprawy UIB.271.4.2022                                                                Tryńcza, dnia 13.04.2022r
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 681.29 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-04-13
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-13 12:22
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-04-13 12:24
Znak sprawy UIB.271.4.2022                      
Tryńcza, dnia 12.04.2022r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-04-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-12 14:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-04-12 14:55
Nazwa postępowania:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby Gminy Tryńcza
 


Link do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6db3a02d-21ae-4dc8-841c-bba16063fad2


Identyfikator postępowania: 6db3a02d-21ae-4dc8-841c-bba16063fad2

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-04-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-08 13:09
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-12 09:43
 Znak sprawy UIB.271.4.2022                                                                             Tryńcza, dnia 05.04.2022r
 
 
 
 
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-04-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-04-05 16:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-04-05 16:19
Nazwa postępowania:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Tryńcza
 


Link do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bad97feb-3b1e-453c-833c-8121fd4bb6ec

Identyfikator postępowania: bad97feb-3b1e-453c-833c-8121fd4bb6ecPodmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-03-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-03-29 14:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-05-20 12:33
CUS.3.2021                                                                                                              Tryńcza, 15.02.2022
Wszyscy Wykonawcy
 
Dotyczy: postępowania pn.USŁUGI OPIEKUŃCZE  ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W RAMACH PROJEKTU PN. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA” prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach naboru nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 w ramach Osi priorytetowej:
II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Numer wniosku: POWR.02.08.00-00-0058/20
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 266 Pzp, Zamawiajacy, po dokonaniu badania i oceny ofert dokonuje rozstrzygnięcia postępowania, wobec czego informuje o:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-02-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-15 16:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-02-15 16:33

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 254.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-12-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-09 14:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-09 14:42
Znak sprawy UIB.271.13.2021        Tryńcza, dnia 03.12.2021r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-03 13:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-03 13:10
Znak sprawy: CUS.2.2021
Nazwa postępowania: „Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
Link do podstępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53d4228c-5717-419f-8500-1c79da6e1828
Identyfikator postępowania: 53d4228c-5717-419f-8500-1c79da6e1828

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-12-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-01 15:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-20 13:13
 Znak sprawy UIB.271.13.2021                                                             Tryńcza, dnia 26.11.2021r
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza.

Załączniki:

Wyjaśnienie treści SWZ Plik pdf 1.76 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:55
Znak sprawy UIB.271.14.2021              
Tryńcza, dnia 26.11.2021r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:47
Znak sprawy UIB.271.11.2021                                                              Tryńcza, dnia 22.10.2021r
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tryńcza i jednostek.

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 361.62 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-11-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-22 12:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-22 12:20
CUS.1.2021                                                                                               Tryńcza, 15.07.2021r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania pn. „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”  prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), w  związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr ROWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Numer wniosku: POWR.02.08.00-00-0058/20

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 229.54 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-15 14:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-15 14:00
CUS.1.2021                                                                                                  Tryńcza, 14.07.2021
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-15 08:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-15 08:31
Tryńcza, 06.07.2021
Ogłoszenie nr CUS.1.2021 z dnia 21.06.2021 r.
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Dotyczy postępowania prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacjo  o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
 
„Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-06 12:13
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-06 12:13
CUS.1.2021                                                                                                  Tryńcza, 01.07.2021
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. „Usługi wsparcia wdrożenia
w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-01 15:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-01 15:07
Znak sprawy: CUS.1.2021
 
Nazwa postępowania: „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
 
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf1246bd-39f1-407c-bf4d-23ae1345f844
Identyfikator postępowania: bf1246bd-39f1-407c-bf4d-23ae1345f844

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-06-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-21 15:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-05 14:46
Nazwa postępowania: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza
Link do postępowania na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f4087fa-2f77-4889-a28b-b4bbf15029e5
ID postępowania:   3f4087fa-2f77-4889-a28b-b4bbf15029e5

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-03-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-16 16:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-21 13:23

na sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”.

Gmina Tryńcza zwraca się z  prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”, zgodnie z załączonym Formularzem szacowania stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia do oszacowania wartości zamówienia.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu do oszacowania wartości zamówienia.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: inwestycje@tryncza.eu  w terminie do 09 lipca 2020 r. wpisując w temacie wiadomości „Szacowanie inspektor nadzoru OZE”.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-03
Publikujący -

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-04-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 maja 2022r. 21:10:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.