Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Znak sprawy UIB.271.12.2022                    
Tryńcza, dnia 23.09.2022r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) pn. Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-09-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-09-23 10:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-09-23 10:17
Tryńcza, dnia 23.09.2022r
 
Znak sprawy UIB.271.13.2022                                                                   
 
 
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) pn. Ostatni etap remontu cmentarza z II w. ś. w Jagielle oraz kompleksowy remont cmentarza z I w. ś. w Gorzycach.
 

Załączniki:

2022_09_23_Zmiana treści SWZ Plik pdf 318.90 KB
SST Plik pdf 361.68 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-09-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-09-23 09:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-09-23 09:48
Nazwa postępowania:

Ostatni etap remontu cmentarza z II w. ś. w Jagielle oraz kompleksowy remont cmentarza z I w. ś. w Gorzycach
 


Link do postępowania na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/353d06e6-df78-42b2-b6ea-62be04c04056
Identyfikator postępowania: 353d06e6-df78-42b2-b6ea-62be04c04056

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-09-22
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-09-22 15:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-09-23 09:46
Znak sprawy UIB.271.11.2022                                                              Tryńcza, dnia 19.09.2022r
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) pn. Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza.
 

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 331.24 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-09-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-09-19 11:09
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-09-19 11:10
Znak sprawy UIB.271.11.2022                    
Tryńcza, dnia 16.09.2022r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) pn. Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-09-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-09-16 13:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-09-16 13:42
Nazwa postępowania:

Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina
 


Link do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5bd510ac-bc6b-4fd1-8c4d-833b52ed06ba


Identyfikator postępowania: 5bd510ac-bc6b-4fd1-8c4d-833b52ed06ba

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-09-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-09-16 13:27
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-09-23 10:15
Nazwa postępowania:

Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza
 

Link do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8735907f-0538-4080-8246-5f9144362c84


Identyfikator postępowania: 8735907f-0538-4080-8246-5f9144362c84

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-09-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-09-02 13:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-09-19 11:11
Nazwa postępowania:

Remont dróg gminnych na terenie gminy Tryńcza w ramach realizacji funduszu sołeckiego oraz środków budżetu gminy
 


Link do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2848e17c-5c9b-4738-9619-9fd945584fe4


Identyfikator postępowania: 2848e17c-5c9b-4738-9619-9fd945584fe4

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-07-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-07-29 13:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-08-29 15:08
CUS.1.2022                                                                                                             Tryńcza, 01.06.2022
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego” prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w Gminie Tryńcza”- konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO WP na lata 2014-2020

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 308.71 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-06-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-01 15:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-06-01 15:17
CUS.1.2022                                                                                                              Tryńcza, 01.06.2022
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.)  pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego” w ramach projektu: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w Gminie Tryńcza”- konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-060/21. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych RPO WP na lata 2014-2020

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-06-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-01 07:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-06-01 07:50
Znak sprawy: CUS.1.2022
 
Nazwa postepowania: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego  i wspomagającego”
 
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80b82e63-0884-4ffe-b0bf-972220d6b457
 
Identyfikator postępowania: 80b82e63-0884-4ffe-b0bf-972220d6b457

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-05-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-05-24 16:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-06-02 14:25
CUS.3.2021                                                                                                              Tryńcza, 15.02.2022
Wszyscy Wykonawcy
 
Dotyczy: postępowania pn.USŁUGI OPIEKUŃCZE  ORAZ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W RAMACH PROJEKTU PN. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA” prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach naboru nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 w ramach Osi priorytetowej:
II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Numer wniosku: POWR.02.08.00-00-0058/20
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 266 Pzp, Zamawiajacy, po dokonaniu badania i oceny ofert dokonuje rozstrzygnięcia postępowania, wobec czego informuje o:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2022-02-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-15 16:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-02-15 16:33

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 254.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-12-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-09 14:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-09 14:42
Znak sprawy UIB.271.13.2021        Tryńcza, dnia 03.12.2021r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-03 13:08
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-03 13:10
Znak sprawy: CUS.2.2021
Nazwa postępowania: „Nowe usługi społeczne w projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
Link do podstępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53d4228c-5717-419f-8500-1c79da6e1828
Identyfikator postępowania: 53d4228c-5717-419f-8500-1c79da6e1828

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-12-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-01 15:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-20 13:13
 Znak sprawy UIB.271.13.2021                                                             Tryńcza, dnia 26.11.2021r
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza.

Załączniki:

Wyjaśnienie treści SWZ Plik pdf 1.76 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:55
Znak sprawy UIB.271.14.2021              
Tryńcza, dnia 26.11.2021r
 
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tryńcza.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:47
Znak sprawy UIB.271.11.2021                                                              Tryńcza, dnia 22.10.2021r
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Tryńcza i jednostek.

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 361.62 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-11-05
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-10-22 12:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-10-22 12:20
CUS.1.2021                                                                                               Tryńcza, 15.07.2021r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania pn. „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”  prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), w  związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr ROWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Numer wniosku: POWR.02.08.00-00-0058/20

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 229.54 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-15 14:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-15 14:00
CUS.1.2021                                                                                                  Tryńcza, 14.07.2021
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-15 08:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-15 08:31
Tryńcza, 06.07.2021
Ogłoszenie nr CUS.1.2021 z dnia 21.06.2021 r.
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Dotyczy postępowania prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacjo  o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
 
„Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-06 12:13
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-06 12:13
CUS.1.2021                                                                                                  Tryńcza, 01.07.2021
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. „Usługi wsparcia wdrożenia
w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-01 15:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-01 15:07
Znak sprawy: CUS.1.2021
 
Nazwa postępowania: „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
 
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf1246bd-39f1-407c-bf4d-23ae1345f844
Identyfikator postępowania: bf1246bd-39f1-407c-bf4d-23ae1345f844

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-06-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-21 15:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-05 14:46
Nazwa postępowania: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza
Link do postępowania na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f4087fa-2f77-4889-a28b-b4bbf15029e5
ID postępowania:   3f4087fa-2f77-4889-a28b-b4bbf15029e5

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-03-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-16 16:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-21 13:23

na sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”.

Gmina Tryńcza zwraca się z  prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”, zgodnie z załączonym Formularzem szacowania stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia do oszacowania wartości zamówienia.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu do oszacowania wartości zamówienia.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: inwestycje@tryncza.eu  w terminie do 09 lipca 2020 r. wpisując w temacie wiadomości „Szacowanie inspektor nadzoru OZE”.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-03
Publikujący -

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-04-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 września 2022r. 10:29:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.