Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Znak sprawy UIB.271.9.2021                                                               
Tryńcza, dnia 28.07.2021r
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. Remont dróg gminnych z podziałem na dwie części.

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 374.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-28
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-28 13:29
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-28 13:29
Znak sprawy UIB.271.8.2021                                                                Tryńcza, dnia 26.07.2021r
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. Montaż windy osobowej dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza.

Załączniki:

Informacja z otwarcia Plik pdf 294.65 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-26 11:14
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-26 11:16
Znak sprawy UIB.271.7.2021                                                                Tryńcza, dnia 23.07.2021r
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert Plik pdf 533.80 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-23 12:35
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-23 12:38
CUS.1.2021                                                                                                                       Tryńcza, 21.07.2021r.
 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 ORAZ WYKONAWCHACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
 
Dotyczy: postępowania pn. „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych
w Gminie Tryńcza” 
prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.),
w  związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr ROWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Numer wniosku: POWR.02.08.00-00-0058/20

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-21 15:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-21 15:17
Znak sprawy UIB.271.8.2021                                                                Tryńcza, dnia 21.07.2021r
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. Montaż windy osobowej dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza.
 
 

Załączniki:

Wyjaśnienia treści SWZ_2 Plik pdf 312.37 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-21 12:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-21 12:49
Znak sprawy UIB.271.7.2021                                                                Tryńcza, dnia 21.07.2021r
 
 
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza.
 

Załączniki:

Wyjaśnienia treści SWZ_2 Plik pdf 292.97 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-21 11:59
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-21 12:01
Tryńcza, dnia 21.07.2021r
Znak sprawy UIB.271.6.2021                                                               
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn.  Remont drogi Nr 2277/13 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka.

Załączniki:

Informacja o wyborze Plik pdf 475.84 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-21 09:48
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-21 09:51
CUS.1.2021                                                                                               Tryńcza, 15.07.2021r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowania pn. „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”  prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.), w  związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr ROWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Numer wniosku: POWR.02.08.00-00-0058/20

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Plik pdf 229.54 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-15 14:00
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-15 14:00
CUS.1.2021                                                                                                  Tryńcza, 14.07.2021
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”


więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-15 08:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-15 08:31
Nazwa postępowania:

Remont dróg gminnych z podziałem na dwie części
 


Link do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/adb3c5c4-0d20-4947-9cb4-23a7929736dc

Identyfikator postępowania: adb3c5c4-0d20-4947-9cb4-23a7929736dc

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-12 14:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-28 13:27
Znak sprawy UIB.271.7.2021                                                                                                                                              Tryńcza, dnia 08.07.2021r
 
 
 
 
ZMIANA TERŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza.
 
 

Załączniki:

Zmiana treści SWZ Plik pdf 291.35 KB
projekt_Głogowiec.rys.4 i 6 Plik pdf 1.21 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-08 11:13
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-08 11:17
Tryńcza, 07.07.2021
Znak sprawy: CUS.1.2021
 
Nazwa postępowania:

„Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
 
Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d38b73c-d14e-42c4-a01a-04f7a3a9f1c6
 
Identyfikator postępowania: 3d38b73c-d14e-42c4-a01a-04f7a3a9f1c6

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-07 15:06
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-21 15:14
Nazwa postępowania:

Montaż windy osobowej dla osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Gminy Tryńcza
 
 
Link do postępowania na miniPortalu:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da5d0c77-f97c-4ec2-81a0-71d819f6ad20

Identyfikator postępowania: da5d0c77-f97c-4ec2-81a0-71d819f6ad20

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-07
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-07 14:43
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-26 11:15
Tryńcza, 06.07.2021
Ogłoszenie nr CUS.1.2021 z dnia 21.06.2021 r.
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Dotyczy postępowania prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacjo  o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
 
„Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-06
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-06 12:13
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-06 12:13
Nazwa postępowania:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza
 

Link do postępowania na miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d11e8d39-65df-4b1a-8319-e899067d8e04

Identyfikator postępowania: d11e8d39-65df-4b1a-8319-e899067d8e04

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-02 12:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-23 12:35
CUS.1.2021                                                                                                  Tryńcza, 01.07.2021
 
 
 
WSZYSCY WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) pn. „Usługi wsparcia wdrożenia
w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza ”więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-01
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-01 15:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-01 15:07
Znak sprawy: CUS.1.2021
 
Nazwa postępowania: „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza”
 
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bf1246bd-39f1-407c-bf4d-23ae1345f844
Identyfikator postępowania: bf1246bd-39f1-407c-bf4d-23ae1345f844

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-06-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-21 15:19
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-05 14:46
Nazwa postępowania:

Remont drogi Nr 2277/13 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka
 

Link do postępowania na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fe92ff86-ed11-4df4-850f-13d402d424a5


Identyfikator postępowania: fe92ff86-ed11-4df4-850f-13d402d424a5

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-06-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-06-18 12:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-21 09:46
Nazwa postępowania: Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza
Link do postępowania na miniPortalu  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3f4087fa-2f77-4889-a28b-b4bbf15029e5
ID postępowania:   3f4087fa-2f77-4889-a28b-b4bbf15029e5

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-03-16
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-03-16 16:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-04-21 13:23

na sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”.

Gmina Tryńcza zwraca się z  prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny zamówienia na usługę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Tryńcza i Gminy Raniżów”, zgodnie z załączonym Formularzem szacowania stanowiącym Załącznik 1 do Zaproszenia do oszacowania wartości zamówienia.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu do oszacowania wartości zamówienia.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl. Art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: inwestycje@tryncza.eu  w terminie do 09 lipca 2020 r. wpisując w temacie wiadomości „Szacowanie inspektor nadzoru OZE”.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-03
Publikujący -

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 poz. 994) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2204 z póż. zm.) oraz Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-04-05
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 04 sierpnia 2021r. 21:23:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.