Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w miejscowości Jagiełła

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Tryńcza podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych w miejscowości Jagiełła
Na podstawie art. 38 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 344 z póź. zm.) oraz §3 ust.1, §6 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  Zarządzenia  Nr 29/2015  Wójta Gminy Tryńcza z dnia 27 października 2015r - Wójt Gminy Tryńcza ogłasza publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości:
                                                                                                                                                                                                                Nr KW Nr działki
Obręb
Powierzchnia
(ha)
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  i sposób jej zagospodarowania  zgodnie z MPZP Cena wywoławcza netto
PR2R/00001102/0 954/1
 
954/10
 
954/17
 
 
Jagiełła
0,0917 ha
 
    0,1533 ha
 
    0,1237 ha
   
Wycenione nieruchomości położone są w południowej części miejscowości  Jagiełła w odległości około 600 m od centrum w pobliżu drogi relacji Gniewczyna Łańcucka- Wólka Pełkińska. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej, dojazd oceniono jako dobry. Teren dobrze skomunikowany z pozostałą częścią. Nieruchomości położone są w sąsiedztwie terenów zabudowanych o intensywnej zabudowie. Teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej: energetyczną, wodociągową, kanalizacje sanitarną i gazową, uzbrojenie terenu oceniono jako dobre. Kształt regularny, zbliżony do trapezu, teren płaski. Działki nr 954/10 i 954/17 są niezagospodarowane, porośnięte roślinnością: trawą, nielicznymi krzewami, teren obniżony i podmokły, działka nr 954/1 porośnięta jest krzewami i drzewami owocowymi niepielęgnowanymi, bez wartości użytkowej.
 
Nieruchomości nie posiadają MPZP. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/169/2000r przez Radę Gminy Tryńcza z dnia 17.11.2000r  działki  zlokalizowane są w terenach budownictwa mieszkaniowego i usług. Tereny zagospodarowane i przewidziane pod zabudowę.     23 600 zł
 
    39 500 zł
 
    31 900 zł
 
  
Do wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT 23% wartości ceny działki.
 
 
Nabywca dokona wskazania granic już nabytej działki własnym kosztem i staraniem.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2023 r o godz.1000  w Urzędzie Gminy Tryńcza w sali konferencyjnej.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w formie pieniężnej w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.
Wadium w pieniądzu w wysokości 10% wartości dla działki:
 - nr 954/1 o pow. 0,0917 ha w wys. 2 360 zł,
- nr 954/10 o pow. 0,1533 ha w wys. 3 950 zł,
- nr 954/17 o pow. 0,1237 ha w wys. 3 190 zł,
należy wpłacić do dnia 18.12.2023r  (włącznie – liczy się data uznania na rachunku bankowym Urzędu) na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tryńcza w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu , Filia Tryńcza nr 07 9096 0004 2005 0021 2881 0009. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Tryńcza. Koszty notarialne  ponosi Nabywca. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, osoba uprawniona do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązana jest przedłożyć aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia przetargu) wypis  z właściwego rejestru. Jeżeli uczestnik reprezentowany jest przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz.2278 z póź. zm.) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Uczestnik ustalony jako nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Tryńcza zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyny odwołania przetargu zostaje podana do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tryńcza, pokój nr 7 lub telefonicznie (16) 642 12 21 wew. 23   
Tryńcza dnia 17.11.2023r                                                                                                                                                                               Z up. Wójta
                                                                                                                                                                                         Magdalena  Rachfał
                                                                                                                                                                                          Sekretarz Gminy
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Plik pdf 1.03 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2023-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2023-11-17 12:43
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2023-11-17 12:45
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2008-04-24
data dodania: 2008-04-14
data dodania: 2008-04-14
Przetargi
data dodania: 2008-01-23
data dodania: 2007-11-06
data dodania: 2007-06-01
data dodania: 2007-05-25
data dodania: 2007-05-22
data dodania: 2007-05-18
data dodania: 2007-05-18
data dodania: 2007-05-17
data dodania: 2007-05-17
data dodania: 2007-05-14
Treści
data dodania: 2023-12-07
data dodania: 2023-12-05
data dodania: 2023-11-28
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 grudnia 2023r. 08:53:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.