XML

STAŁE KOMISJE RADY GMINY TRYŃCZA

 1. Komisja Rewizyjna
 1. Zdzisław Rydzik -     Przewodniczący
 2. Zbigniew Gurak -       Zastępca
 3. Stanisław Botwina-    Członek

 

 1. Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Danuta Mucha -                    Przewodniczący
 2. Edward Niemiec -                     Zastępca
 3. Tadeusz Korpeta -                       Członek
 4. Aleksander Grabowiec          Członek
 5. Jan Wilk -                               Członek
 6. Wojciech Kuca -                     Członek         
 7. Zdzisław Rydzik -                   Członek

 

 1. Komisja ds. Budżetu i Finansów
 1. Zbigniew Gurak -       Przewodniczący
 2. Antoni Rzeczyca -     Zastępca
 3. Zofia Nowak -           Członek
 4. Aleksander Grabowiec -      Członek
 5. Adam Misiło -            Członek

 

 1. Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej.
 1. Stanisław Konieczny -           Przewodniczący
 2. Stanisław Kogut -                  Zastępca
 3. Zofia Nowak -                       Członek
 4. Janusz Niżnik -                      Członek
 5. Edward Niemiec -                 Członek 

 

 1. Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu
 1. Antoni Rzeczyca -     Przewodniczący
 2. Stanisław Kogut -      Zastępca
 3. Stanisław Konieczny Członek
 4. Stanisław Botwina -   Członek
 5. Adam Misiło -            Członek

 

 1. Komisja ds. Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego
 1. Tadeusz Korpeta -      Przewodniczący
 2. Danuta Mucha -         Zastępca
 3. Janusz Niżnik  -     Członek
 4. Jan Wilk -              Członek
 5. Wojciech Kuca -        Członek

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-11-22
Publikujący -