Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza

CUS.1.2021                                                                                                                       Tryńcza, 21.07.2021r.
 
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 ORAZ WYKONAWCHACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE
 
 
Dotyczy: postępowania pn. „Usługi wsparcia wdrożenia w Projekcie Centrum Usług Społecznych
w Gminie Tryńcza” 
prowadzonego w trybie podstawowym, bez przeprowadzania negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.),
w  związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  naboru nr ROWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Numer wniosku: POWR.02.08.00-00-0058/20

  1. Zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 
 
INVENTUR SP. Z O.O.
ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy uzyskała największą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 70 678,26 zł brutto oraz wykazał dodatkowe doświadczenie zawodowe w ramach kryterium nr 2 tj. kwalifikacje zawodowe.
 
Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja:
 
Nr oferty Nazwy (firmy), albo imiona
i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja (liczba punktów)
Punktacja
w kryterium:
Cena- 60 pkt
Punktacja
w kryterium:
Kwalifikacje personelu- 40 pkt
 
Łączna punktacja
 
1
 
 
INVENTUR SP.Z O.O.
Ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
 
 
 
60,00
 
 
10,00
 
 
70,00
 
 
 
 
 
  1. Zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający informuje o odrzuceniu ofert Wykonawców:
Oficyna Profilaktyczna
ul. Dworcowa 9a/19
30-556 Kraków
 
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:  art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:  Wykonawca pismem z dnia 15.07.2021 r.- w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny- został wezwany, w trybie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferowanej. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień. Zgodnie z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp: „Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie”.

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Informacja o wyborze oferty oraz odrzuceniu Wykonawcy Plik pdf 677.69 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-07-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-07-21 15:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-07-21 15:17
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 04 sierpnia 2021r. 20:54:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.