Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

 Znak sprawy UIB.271.13.2021                                                             Tryńcza, dnia 26.11.2021r
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza.

 Znak sprawy UIB.271.13.2021                                                             Tryńcza, dnia 26.11.2021r
 
 
 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na  podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w miejscowości Tryńcza.
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczącą specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.
 
 
 1. PYTANIE:
Czy w zakres wyceny i realizacji projektu wchodzi teren sportów plażowych i boisko do siatkówki plażowej. W dokumentacji technicznej są opisane takie zakresy robót.
ODPOWIEDŹ: W zakres wyceny nie wchodzi teren sportów plażowych. Zamawiający rezygnuje z realizacji terenu sportów plażowych.
 
 1. PYTANIE
Jakie ilości należy przyjąć do wyceny w pozycjach kosztorysowych :
67 d.4 KNR W-01 0402-02 analogia Posadzka jednowarstwowa dla średnich i dużych obciążeń weber.floor 4610 In-dustry Top - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm 45,5*20,1 m2 m2 914,550  
    Mnożnik przedmiaru   RAZEM *0,75 914,550 685,913
81 d.5.1 KNR 2-21 0702-06 Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim wykonanych siewem 8588 m2 m2 8 588,000  
    Mnożnik przedmiaru   RAZEM *0,3 8 588,000       
2 576,400
86 d.6 analiza indywidualna Mała ścianka bezasekuracyjna Przedmiar dodatkowy 1 1 szt kpl. szt 2 1,000 2,000
    Mnożnik przedmiaru   RAZEM *2 1,000 2,000
88 d.7 KNR 2-28 0712-03 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. IV 7698,53 m2 m2 7 698,530  
    Mnożnik przedmiaru   RAZEM 0,3 7 698,530         2 309,559
Proszę o wskazanie właściwych ilości dla powyższych pozycji kosztorysowych lub dodanie pozycji z zakresem prac dla ilości z mnożników.
ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąć:
poz. 67 przedmiaru – ilość - 685,913 m2
poz. 81 przedmiaru – ilość - 2 576,400 m2
poz. 86 przedmiaru – ilość - 2 kpl.
poz. 88 przedmiaru -  ilość - 2 309,559 m2
 
 
 1. PYTANIE
Ile sztuk stojaków rowerowych należy zamontować w powyższym zadaniu. W przedmiarze ujęto 1 szt., w projekcie 8 szt. ?
ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąć 1 stojak na 8 stanowisk.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o dane potrzebne do wyceny ścianek wspinaczkowych : wysokość, szerokość, grubość każdej ze ścianek, ilość punktów asekuracyjnych dla ścianek wysokich, przewieszenia dla ścianek wspinaczkowych opis wyposażenia ścianek wspinaczkowych, wizualizację. W kosztorysie brakuje pozycji Robót ziemnych pod ścianki , obrzeży, konstrukcji nawierzchni przy ściankach wspinaczkowych.
ODPOWIEDŹ: Liczba ścianek została określona w dokumentacji,  zgodnie z którą należy wykonać 2 kpl. większych ścianek wspinaczkowych z asekuracją oraz 2 kpl. mniejszych ścianek wspinaczkowych bez asekuracji. Ścianki zostały wrysowane w PZT. Powinny to być gotowe ścianki wspinaczkowe (rozwiązanie systemowe). Poszycie wykonane z laminatu na konstrukcji stalowej stale związanej z gruntem. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić własny projekt konstrukcyjny i wykonawczy. Ścianki zgodne z PN-EN 12572. Roboty ziemne, obrzeża, konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić w analizie indywidualnej.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o dane potrzebne do wyceny urządzeń skateparku: wysokość, szerokość, długość każdego elementu, opis wyposażenia, wizualizację. W kosztorysie brakuje pozycji Robót ziemnych pod plac skateparku, obrzeży. Dodatkowo są różnice – w kosztorysie nawierzchnia Boiska to : 15 cm piasku, kruszywo 20 cm + posadzka webfloor 4610 gr. 1 mm ??? a w projekcie , 30 cm kruszywa żwiru, beton C15/20 gr. 10 cm i beton C30/35  z włóknami 15 cm. Jaka nawierzchnia placu skateparku jest wymagana? Proszę o korektę pozycji przedmiaru Robót.
ODPOWIEDŹ: Nawierzchnia palcu skateparku określona została w dokumentacji projektowej. Przeszkody na terenie skateparku zostały umieszczone w PZT. Są to: halfpipe, piramida, 2 zestawy składające się z 3 szt. urządzeń (2 x quater-pipe + 1 x bank ramp), ławka, zestaw urządzeń: box, coping ramp z dwóch stron (dłuższa i krótsza). Wyceny dokonać zgodnie z przedmiarem.
 
 1. PYTANIE
Jakiej nawierzchni trawiastej wymaga Zamawiający? W kosztorysie poz. 76-81 mamy –15 cm piasku, 10 cm humusu+10 cm warstwy wegetacyjnej + nasiona trawy, w projekcie jest warstwa wyrównawcza 10-40 cm (ile precyzyjnie?) + 15 cm warstwa wegetacyjna + 3 cm trawa z rolki. Która konstrukcja podlega wycenie? Proszę o korektę pozycji przedmiaru Robót.
ODPOWIEDŹ:
Do wyceny należy przyjąć konstrukcję  z przedmiaru robót.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o udostępnienie przekroju fundamentów branży konstrukcyjnej,
ODPOWIEDŹ: Zamawiający zamieścił w dniu 23.11.2021r. przedmiar robót dla branży konstrukcyjnej który wraz z rysunkami branży konstrukcyjnej jest wystarczający dla wyceny robót w zakresie branży konstrukcyjnej. Zamawiający nie posiada rysunków warsztatowych elementów zbrojenia.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie średnicy prętów głównych dla fundamentów,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie średnicy strzemion oraz rozstawu  dla fundamentów,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie średnicy prętów głównych dla trzpieni,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie średnicy strzemion oraz rozstawu  dla trzpieni,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie średnicy prętów głównych dla wieńców,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie średnicy strzemion oraz rozstawu  dla wieńców,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o udostępnienie zestawienia stali dla elementów konstrukcji żelbetowych,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie wymiarów dla elementów drewnianych konstrukcji dachu występujących na rys. K-03, K-04, K-07,
ODPOWIEDŹ:
Wymiary dla elementów drewnianych konstrukcji dachu zostały określone na rys. K-03, K-04, K-07.
 
 1. PYTANIE
Prosimy  o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy branżą konstrukcyjną a architekturą dla klasy drewna konstrukcyjnego,
ODPOWIEDŹ:
Należy przyjąć klasę drewna z dokumentacji branży konstrukcyjnej.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie czy należy wycenić roboty ziemne dla budynków (wykopy, zasypy itd.) jeżeli tak to w której pozycji,
ODPOWIEDŹ: Tak, należy wycenić roboty ziemne dla budynków. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie czy należy wycenić roboty fundamentowe jeżeli tak to w której pozycji,
ODPOWIEDŹ: Tak, należy wycenić roboty fundamentowe. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie czy należy wycenić ściany fundamentowe jeżeli tak to w której pozycji,
ODPOWIEDŹ: Tak, należy wycenić ściany fundamentowe. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie czy należy wycenić wykonanie trzpieni żelbetowych jeżeli tak to w której pozycji,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie czy należy wycenić wykonanie trzpieni żelbetowych, jeżeli tak to w której pozycji,
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie czy należy wycenić wykonanie stropu, jeżeli tak to w której pozycji,
ODPOWIEDŹ: Tak, należy wycenić wykonanie stropu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie czy należy wycenić wykonanie konstrukcji dachu, jeżeli tak to w której pozycji,
ODPOWIEDŹ: Tak, należy wycenić wykonanie konstrukcji dachu. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o przypisanie symboli drzwi do pozycji przedmiarowych.
ODPOWIEDŹ: Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o podanie parametrów technicznych dla parapetów wew.
ODPOWIEDŹ: Parametry techniczne dla parapetów wew. określono w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w szczególności w STWiORB branży architektonicznej.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego dotyczących przeszkód na skatepark. Jakie przeszkody, ile sztuk, wymiary. Prosimy o umieszczenie przykładowej wizualizacji z rzutu na PZT ciężko zidentyfikować elementy skateparku.
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 5.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego dotyczących ścianek wspinaczkowych (prosimy o podanie wymiarów i przykładowych wizualizacji).
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 4.
 
 1. PYTANIE
W przedmiarze przy pozycji „Mała ścianka bezasekuracyjna" występuje mnożnik 2, oznacza to, że ścianek winno być dwie?
ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąć 2 kpl.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o informację czy teren sportów plażowych wchodzi w zakres zadania?
ODPOWIED: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 1.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej.
ODPOWIEDŹ: Do wyceny należy przyjąć kostkę betonową kolorową, kolor kostki betonowej do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o przykładową wizualizację stojaków na rowery oraz o wskazanie ilości.
ODPOWIEDŹ: Stojak na 8 stanowisk umożliwiający przypięcie roweru za ramę. Zamawiajacy nie definiuje kształu stojaka, a jedynie pożądane cechy.
 
 1. PYTANIE
Brak wskazania konkretnych elementów składających się na wyposażenie skate-parku oraz szczegółów dotyczących wykonania ścianek wspinaczkowych uniemożliwia przygotowanie oferty.
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 4 i 5.
 
 1. PYTANIE
Błąd w zapisie ilości przyjętego betonu pozycji 4 przedmiaru dotyczący podkładów betonowych dział 1.2 posadzka oraz brak w przedmiarze robót dotyczących konstrukcji i pokrycia dachu. ze względu na rozliczenie kosztorysowe proszę o uzupełnienie braków w przedmiarach.
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE
Proszę o informację czy wykonanie fundamentów jest w zakresie tego zamówienia czy może zostało już wykonane na wcześniejszym etapie. brak robót fundamentowych w przedmiarze.
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 7.
 
 1. PYTANIE:
Prosimy o informację ilu rzędowa winna trybuna?
ODPOWIEDŹ: Szczegółowy opis dotyczący trybun znajduje się w dokumentacji projektowej.
 
 
 
 
 
 1. PYTANIE:
Prosimy o informację czy w zakres zadania wchodzi zakup i montaż wiaty trenerskiej? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilu miejscowa winna być przedmiotowa wiata?
ODPOWIEDŹ: W zakres zadania wchodzi zakup i montaż wiaty trenerskiej. Wiata powinna być co najmniej 8 osobowa.
 
 1. PYTANIE:
Prosimy o doprecyzowanie parametrów ścianek wspinaczkowych.
- Wysokość, szerokość, długość każdej ze ścianek.
- Materiał z jakiego mają być wykonane ścianki wspinaczkowe.
- Ilość punktów asekuracyjnych dla ścianek wysokich.
- Przewieszenia dla ścianek wspinaczkowych
- Opis wyposażenia ścianek wspinaczkowych
- Wizualizację
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 4.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o potwierdzenie grubości warstwy podbudowy pod skatepark? Wg przedmiary 20 cm, wg projektu 30 cm.
ODPOWIEDŹ: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o potwierdzenie powierzchni podbudowy pod skatepark oraz nawierzchni? Powierzchnie różnią się w przedmiarze (podbudowa 960 m2, nawierzchnia 685 m2, projekt 1000,57 m2.
ODPOWIEDŹ: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o wskazanie z jakiej pozycji należy wycenić wykonanie konstrukcji nawierzchni dla ścianek wspinaczkowych? Brak pozycji w przedmiarze.
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 4.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o potwierdzenie, czy nawierzchnia boiska winna być wykonana z trawy z rolki (zgodnie z projektem), czy z trawy sianej (zgodnie z przedmiarem)?
ODPOWIEDŹ: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
 
 1. PYTANIE
Pielęgnacja trawników dywanowych obejmuje w przedmiarze powierzchnię 2 576 m2, natomiast wykonanie trawników to 8 588 m2, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
ODPOWIEDŹ: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o informację, czy ogrodzenie systemowe ma być panelowe proste czy przytłaczane, z podmurówką czy bez?
ODPOWIEDŹ: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
 
 1. PYTANIE
Wg projektu w konstrukcji chodników z kostki należy wykonać 15 cm warstwę z kruszywa (żwiru). Proszę o informację, czy została ona ujęta w przedmiarze? Jeśli nie, proszę o dodanie.
ODPOWIEDŹ: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
 
 1. PYTANIE
Wg projektu obramowanie chodników krawężnikiem betonowym 200x300x1000 na ławie, wg przedmiaru obrzeża 30x8. Prosimy o doprecyzowanie co zastosować oraz o podanie ilości ławy w m3.
ODPOWIEDŹ: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
 
 1. PYTANIE
Prosimy o doprecyzowanie nawierzchni skateparku?
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 5
 
 1. PYTANIE
Prosimy o potwierdzenie powierzchni chodników z kostki, wg przedmiaru: 1 582,7 m2, wg projektu: 1 056,54 m2
ODPOWIEDŹ: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
 
 
 
 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wyjaśnienie treści SWZ Plik pdf 1.76 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:54
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-11-26 11:55
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 maja 2022r. 21:33:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.