Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr. XXVI/240/09 Rady Gminy Tryńcza z dnia 27 maj 2009 r.

Załączniki:

300 Plik pdf 28.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-16
Publikujący -

w sprawie: udzielania pomocy Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 

Załączniki:

299 Plik pdf 47.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-16
Publikujący -

w sprawie: zwiększenia udzielenia pomocy Powiatowi Przeworskiemu na budowę chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej.

Załączniki:

298 Plik pdf 45.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-16
Publikujący -

w sprawie: udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu na przebudowę dróg powiatowych.

Załączniki:

297 Plik pdf 35.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-16
Publikujący -

w sprawie przystąpienia Gminy Tryńcza - do realizacji projektu systemowego
„Czas na aktywność w gminie Tryńcza" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacy jnego Kapitał Ludzki

Załączniki:

296 Plik pdf 43.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-16
Publikujący -

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jagiełła

Załączniki:

295 Plik pdf 61.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-16
Publikujący -

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tryńcza

Załączniki:

294 Plik pdf 61.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-16
Publikujący -

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009

Załączniki:

293 Plik pdf 130.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-16
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2010 r

Załączniki:

292 Plik pdf 2.24 MB
292_objasnienia Plik pdf 583.92 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Preliminarza Wydatków Finansowych na realizację zadań
w 2010 r. wynikającego z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Załączniki:

291 Plik pdf 70.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

Załączniki:

290 Plik pdf 186.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

W sprawie przyjęcia Preliminarza Wydatków Finansowych na realizację zadań w 20 i 0 r. wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki:

289 Plik pdf 112.81 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

W sprawie przyjęcia na 2010r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki:

288 Plik pdf 394.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie uznania skargi Jana Zamorskiego dotyczącej nieprawidłowej pracy Wójta i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy

Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Załączniki:

286 Plik pdf 36.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Jagielle wchodzącym w strukturę Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle.

Załączniki:

285 Plik pdf 47.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych położonych we wsi Gniewczyna Łańcucka stanowiących własność gminy Tryńcza ~ mienie gminne .
 

Załączniki:

284 Plik pdf 37.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie : zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Tryńcza oraz ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Tryńcza.

Załączniki:

283 Plik pdf 645.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Barbary Oleksak na bezczynność Wójta Gminy Tryńcza dotyczącej ustalenia prawidłowej szerokości drogi gminnej nr ewid. 149 przy posesji nr 20 i 22 w miejscowości Jagiełłą.

Załączniki:

282 Plik pdf 130.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie : wniosku o utworzenie Posterunku Policji w Tryńczy

Załączniki:

281 Plik pdf 173.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Załączniki:

280 Plik pdf 51.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Załączniki:

279 Plik pdf 200.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenie rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Załączniki:

278 Plik pdf 140.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Załączniki:

277 Plik pdf 30.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych położonych we wsi Gniewczyna Łańcucka stanowiących własność gminy Tryńcza - mienie gminne .

Załączniki:

276 Plik pdf 36.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Tryńcza położonej we wsi Jagiełłą .

Załączniki:

275 Plik pdf 31.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie zbycia nieruchomości oznaczonej działką nr 2342/1 położonej w Gniewczynie Łańcuckiej na rzecz Skarbu Państwa .

Załączniki:

274 Plik pdf 34.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych we wsi Gorzyce

Załączniki:

273 Plik pdf 32.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza położonych we wsi Jagiełłą .

Załączniki:

272 Plik pdf 32.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na budowę chodnika przy drodze krajowej

Załączniki:

271 Plik pdf 36.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-09-15
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 07:45:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.