Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2020-2024

Załączniki:

138 Plik pdf 2.98 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-03-02
Publikujący -

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2019-2023

Załączniki:

141 Plik pdf 2.51 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-26
Publikujący -
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2019-2023

Załączniki:

128 Plik pdf 2.63 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-26
Publikujący -

Uchwała Budżetowa Gminy Tryńcza na 2020 rok

Załączniki:

137 Plik pdf 10.46 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-24
Publikujący -

w sprawie rozpatrzenia petcyji dotyczącej wprowadzenia rozliczeń bezgotówkowych w Urzedzię Gminy Tryńcza

Załączniki:

142 Plik pdf 76.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

140 Plik pdf 362.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Załączniki:

136 Plik pdf 143.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

135 Plik pdf 45.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Załączniki:

134 Plik pdf 173.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Załączniki:

133 Plik pdf 152.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Załączniki:

132 Plik pdf 40.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 1393 położonej w miejscowości Jagiełła

Załączniki:

131 Plik pdf 59.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych na stanowiących własność Gminy Tryńcza oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 954/2, nr 954/5, nr 954/6, nr 954/7, nr 954/9 położonych w miejscowości Jagiełła

 

Załączniki:

130 Plik pdf 83.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza oznaczonych w ewidencji gruntów jak dz. nr 954/1, nr 954/4, nr 954/10, nr 954/11, nr 954/12, nr 954/13, nr 954/14, nr 954/15, nr 954/16, nr 954/18 położonych w miejscowości Jagiełła

Załączniki:

129 Plik pdf 73.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-02-14
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

127 Plik pdf 3.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/197/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Załączniki:

126 Plik pdf 206.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/196/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Załączniki:

125 Plik pdf 213.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

124 Plik pdf 590.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu

Załączniki:

123 Plik pdf 244.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/74/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu

Załączniki:

122 Plik pdf 210.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Załączniki:

121 Plik pdf 1.19 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Załączniki:

120 Plik pdf 2.86 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Załączniki:

119 Plik pdf 2.71 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zakup na rzecz Gminy Tryńcza nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1005 położonej w miejscowości Tryńcza

Załączniki:

118 Plik pdf 323.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza
 

Załączniki:

117 Plik pdf 354.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza

Załączniki:

116 Plik pdf 324.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Załączniki:

115 Plik pdf 586.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Gminy Tryńcza

Załączniki:

114 Plik pdf 1.59 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

112 Plik pdf 3.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2019-11-27
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 06:10:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.