Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

 w sprawie przyjęcia w zarząd dróg powiatowych w zakresie prowadzenia inwestycji

Załączniki:

320 Plik pdf 70.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-21
Publikujący -

 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Załączniki:

319 Plik pdf 281.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-21
Publikujący -

 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Załączniki:

318 Plik pdf 102.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-21
Publikujący -

 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020.

Załączniki:

317 Plik pdf 105.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-21
Publikujący -

 w sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

316 Plik pdf 90.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-21
Publikujący -

 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

Załączniki:

315 Plik pdf 161.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-21
Publikujący -

 w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Tryńczy.

Załączniki:

314 Plik pdf 124.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-10
Publikujący -

 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Tryńcza 1"

 

Załączniki:

313 Plik pdf 849.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-10
Publikujący -

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania publicznego.

Załączniki:

312 Plik pdf 87.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-10
Publikujący -

 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji

Załączniki:

311 Plik pdf 80.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-10
Publikujący -

 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Załączniki:

310 Plik pdf 237.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-10
Publikujący -

 w sprawie : uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

309 Plik pdf 101.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-10
Publikujący -

 Uchwała budżetowa Gminy Tryńcza na 2014 rok Nr XXXIX/308/2013 Rady Gminy Tryńcza z dnia 18 grudnia 2013r.

Załączniki:

308_1 Plik pdf 2.85 MB
308_2 Plik pdf 3.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-10
Publikujący -

 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Tryńcza do realizacji na 2014 rok

 

Załączniki:

307 Plik pdf 1.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2014-01-10
Publikujący -

 w sprawie : zmiany uchwały nr XXXVII/294/2013 z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tryńcza oraz ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Tryńcza.

Załączniki:

306 Plik pdf 1.22 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie : zmiany uchwały nr XXXVII/298/2013 z dnia 21 listopada 2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2013r.

Załączniki:

305 Plik pdf 80.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Grodzisko Dolne w zakresie

powierzenia do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Załączniki:

304 Plik pdf 83.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Załączniki:

303 Plik pdf 829.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie zbycia najemcy P. Grażynie Szybiak lokalu mieszkalnego wraz z przynależną częścią działki nr 1394/1 o pow. 0,1337 ha położonego w byłej lecznicy zwierząt w Gorzycach stanowiącego własność Gminy Tryńcza w drodze bezprzetargowej.

Załączniki:

302 Plik pdf 67.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Tryńcza z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie : „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka i Gniewczyna Łańcucka „Zawisłocze".

Załączniki:

301 Plik pdf 108.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie : zmiany uchwały nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Tryńczy z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie :

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka i Gniewczyna Łańcucka „Zawisłocze".
 
 

Załączniki:

300 Plik pdf 109.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na opracowanie dokumentacji

Załączniki:

299 Plik pdf 96.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie : zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2013r.

 

Załączniki:

298 Plik pdf 72.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie : zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

297 Plik pdf 108.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013

Załączniki:

296 Plik pdf 495.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2014 roku

Załączniki:

295 Plik pdf 76.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

 w sprawie : zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie gminy Tryńcza oraz ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Tryńcza.

Załączniki:

294 Plik pdf 1.17 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-12-18
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w postaci działki nr 103/1 położonej w Gorzycach.

Załączniki:

293 Plik pdf 57.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-10-30
Publikujący -

 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy

Tryńcza położonej we wsi Gorzyce.
 

Załączniki:

292 Plik pdf 65.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-10-30
Publikujący -

 w sprawie przyznania najemcy P. Grażynie Szybiak pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego wraz z przynależną częścią działki nr 1394/1 o pow. 0,1337 ha stanowiącego własność Gminy Tryńcza położonego w byłej lecznicy zwierząt w Gorzycach.

Załączniki:

291 Plik pdf 69.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2013-10-30
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 06:41:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.