Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Wólce Małkowej na rzecz Gminy Tryńcza.

Załączniki:

217 Plik pdf 33.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-02-06
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Gorzyce, stanowiących własność gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat.

Załączniki:

216 Plik pdf 38.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-02-06
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162 o pow. 0,03 ha ( droga dojazdowa) położonej w Wólce Ogryzkowej.

Załączniki:

215 Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy.

Załączniki:

214 Plik pdf 1.51 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tryńcza nr XVIII/188/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy

Załączniki:

213 Plik pdf 2.95 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Tryńcza programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tryniecka Karta Dużej Rodziny"

Załączniki:

212 Plik pdf 3.58 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „Trynieckiego Parku Przemysłowego i Inkubatora Przedsiębiorczości" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Załączniki:

211 Plik pdf 335.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Załączniki:

210 Plik pdf 2.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 

Załączniki:

209 Plik pdf 5.35 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2017-2021

Załączniki:

208 Plik pdf 1.36 MB
WPF2017 Plik pdf 124.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:

207 Plik pdf 1.24 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

Uchwała budżetowa Gminy Tryńcza na 2017 rok

Załączniki:

206 Plik pdf 21.43 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Załączniki:

205 Plik pdf 1.12 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok

Załączniki:

204 Plik pdf 2.46 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-01-17
Publikujący -

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

203 Plik pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-12-20
Publikujący -

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Załączniki:

202 Plik pdf 41.46 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-12-20
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:

201 Plik pdf 167.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-12-20
Publikujący -

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:

200 Plik pdf 409.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-22
Publikujący -

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2017 rok.

Załączniki:

199 Plik pdf 83.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-22
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016

Załączniki:

198 Plik pdf 474.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-22
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Załączniki:

197 Plik pdf 264.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-22
Publikujący -

w sprawie określenia stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

Załączniki:

196 Plik pdf 88.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-22
Publikujący -

w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Załączniki:

195 Plik pdf 37.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-22
Publikujący -
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza
 

Załączniki:

194 Plik pdf 171.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-22
Publikujący -

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/175/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 6 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Tryńczy sp. z o.o. i przeniesienia prawa własności nieruchomości na Gminę Tryńcza

Załączniki:

193 Plik pdf 669.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-04
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1675/6 o pow. 0,0367 ha położonej w Gniewczynie Łańcuckiej.

Załączniki:

192 Plik pdf 220.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-04
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 999/1 o pow. 0,0246 ha położonej w Gniewczynie Trynieckiej.

Załączniki:

191 Plik pdf 270.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-04
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1001/2 o pow.0,0519 ha położonej w Jagielle.

Załączniki:

190 Plik pdf 249.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-04
Publikujący -
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Tryńcza
 

Załączniki:

189 Plik pdf 492.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-04
Publikujący -

w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy

Załączniki:

188 Plik pdf 2.93 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-11-04
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 06:00:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.