Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Tryńcza projektu pn. „Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza”

Załączniki:

327 Plik pdf 330.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/223/2017 Rady Gminy Tryńcza z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
 

Załączniki:

326 Plik pdf 204.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Tryńcza projektu partnerskiego pn. „Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym- nr RPPK.04.04.00-18-0101/16” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014- 2020

Załączniki:

325 Plik pdf 348.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Załączniki:

324 Plik pdf 281.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tryńcza Nr XXX/295/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Załączniki:

323 Plik pdf 244.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym położonego w miejscowości Tryńcza, stanowiącego własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat.

Załączniki:

322 Plik pdf 377.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tryńcza"

Załączniki:

321 Plik pdf 357.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/227/2017 Rady Gminy Tryńcza z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

320 Plik pdf 410.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Tryńcza

Załączniki:

319 Plik pdf 349.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Tryńcza

Załączniki:

318 Plik pdf 452.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie przyjęcia w zarząd dróg powiatowych w zakresie prowadzenia inwestycji w 2018r.

Załączniki:

317 Plik pdf 434.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2017-2021

Załączniki:

316 Plik pdf 3.98 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Załączniki:

315 Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Załączniki:

314 Plik pdf 269.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2018-2022

Załączniki:

313 Plik pdf 4.22 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

Uchwala budżetowa Gminy Tryńcza na 2018 rok Nr XXXI/312/2017 Rady Gminy Tryńcza z dnia 20 grudnia 2017 roku

Załączniki:

312 Plik pdf 24.34 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2018-01-16
Publikujący -

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza”

Załączniki:

311 Plik pdf 3.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Załączniki:

310 Plik pdf 1.36 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Załączniki:

309 Plik pdf 2.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tryńcza

Załączniki:

308 Plik pdf 587.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle
 

Załączniki:

307 Plik pdf 341.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Tryńczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Kantego w Tryńczy

Załączniki:

306 Plik pdf 286.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach

Załączniki:

305 Plik pdf 298.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej

Załączniki:

304 Plik pdf 330.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie

Załączniki:

303 Plik pdf 281.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Tryńcza

Załączniki:

302 Plik pdf 319.89 KB
302 Plik pdf 319.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

301 Plik pdf 827.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego

Załączniki:

DR-1 Plik doc 23.12 KB
IR-1 Plik txt 125.00 KB
300 Plik pdf 3.04 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

uchylająca Uchwałę Nr 11/12/02 Rady Gminy w Tryńczy z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Tryńcza opłaty prolongacyjnej

Załączniki:

299 Plik pdf 221.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2017-2021

Załączniki:

298 Plik pdf 233.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2017-12-18
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 07:15:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.