Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tryńcza na lata 2016-2020

Załączniki:

132 Plik pdf 0.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Tryńcza programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tryniecka Karta Dużej Rodziny".

Załączniki:

131 Plik pdf 3.48 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.
 

Załączniki:

130 Plik pdf 7.22 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 

Załączniki:

129 Plik pdf 4.19 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Załączniki:

128 Plik pdf 1.24 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

127 Plik pdf 3.73 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

Uchwała budżetowa Gminy Tryńcza na rok 2016

Załączniki:

126 Plik pdf 17.14 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Tryńczy.

Załączniki:

125 Plik pdf 474.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Załączniki:

124 Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji.

Załączniki:

123 Plik pdf 262.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Załączniki:

122 Plik pdf 2.45 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2016-01-20
Publikujący -

w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu" - Lokalna Grupa Działania

Załączniki:

121 Plik pdf 186.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Załączniki:

120 Plik pdf 558.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

zmieniająca uchwałę Nr XXV/200/2012 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza.

Załączniki:

119 Plik pdf 972.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza.

Załączniki:

118 Plik pdf 313.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tryńcza oraz ustalenia stawki dopłaty do 1 m3 ścieków dla przedsiębiorstwa wodno - kanalizacyjnego.

Załączniki:

117 Plik pdf 255.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie gminy Tryńcza.

Załączniki:

116 Plik pdf 5.50 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza.

Załączniki:

115 Plik pdf 566.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Załączniki:

114 Plik pdf 2.30 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2015 roku.

Załączniki:

113 Plik pdf 270.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza.

Załączniki:

112 Plik pdf 262.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Załączniki:

111 Plik pdf 593.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-12-08
Publikujący -

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Załączniki:

110 Plik pdf 2.57 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-11-20
Publikujący -

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Tryńcza od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy.

Załączniki:

109 Plik pdf 341.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-11-20
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1431/2 o powierzchni 0,3542 ha położonej we wsi Jagiełłą.

Załączniki:

108 Plik pdf 224.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-11-20
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102 o powierzchni 0,03 ha położonej we wsi Wólka Ogryzkowa.

Załączniki:

107 Plik pdf 230.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-11-20
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 195/13 o powierzchni 0,0106 ha położonej we wsi Wólka Ogryzkowa.

Załączniki:

106 Plik pdf 230.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-11-20
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120 o powierzchni 0,03 ha położonej we wsi Wólka Ogryzkowa.

Załączniki:

105 Plik pdf 231.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-11-20
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1600 o powierzchni 0,2406 ha położonej we wsi Gorzyce.

Załączniki:

104 Plik pdf 219.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-11-20
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1398/2 o powierzchni 0,5615 ha położonej we wsi Gorzyce.

Załączniki:

103 Plik pdf 223.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2015-11-20
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 06:54:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.