Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Panu Odnowy Miejscowości Tryńcza.

Załączniki:

14 Plik pdf 44.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

w sprawie przystąpienia Gminy Tryńcza - do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Tryńcza" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załączniki:

13 Plik pdf 48.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Tryńcza.

Załączniki:

12 Plik pdf 126.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działkami : nr 2341 o pow. 8,73 ha i nr 2342/3 o pow. 29,84 ha

Załączniki:

11 Plik pdf 35.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Tryńcza do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Załączniki:

10 Plik pdf 36.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Tryńcza

Załączniki:

9 Plik pdf 29.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Tryńcza

Załączniki:

8 Plik pdf 31.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Załączniki:

7 Plik pdf 122.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Załączniki:

6 Plik pdf 31.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-01-05
Publikujący -

sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tryńcza

Załączniki:

5 Plik pdf 49.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-12-09
Publikujący -

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

Załączniki:

4 Plik pdf 55.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-12-09
Publikujący -

w sprawie powołania składu stałych komisji Rady Gminy

Załączniki:

3 Plik pdf 452.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-12-08
Publikujący -

w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Załączniki:

2 Plik pdf 27.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-12-08
Publikujący -

w sprawie zmiany Statutu Gminy Tryńcza

Załączniki:

1 Plik pdf 37.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-12-08
Publikujący -

W sprawie zmian Uchwał Nr XXXI/295/09 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 grudnia 2009 r. w spawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jagiełłą, Nr XXXill/316/10 Rady Gminy Tryńcza z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jagiełłą, Nr XL/363/10 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Jagiełła

Załączniki:

381 Plik pdf 42.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

W sprawie zmiany Uchwał Nr XXXI/294/09 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tryńcza, Nr XXXIV/326/10 Rady Gminy Tryńcza z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Tryńcza, Nr XL/362/10 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Tryńcza

Załączniki:

380 Plik pdf 43.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010

Załączniki:

379-1 Plik pdf 53.50 KB
379 Plik pdf 40.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie : zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Tryńcza oraz ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Tryńcza.


 

Załączniki:

378-1 Plik pdf 48.28 KB
378-2 Plik pdf 34.42 KB
378-3 Plik pdf 55.26 KB
378-4 Plik pdf 36.28 KB
378 Plik pdf 43.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie zbycia udziałów przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Tryniecki Park Przemysłowy i Inkubator Przedsiębiorczości w Tryńczy

Załączniki:

377 Plik pdf 44.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie rozwiązania Spółki Tryniecki Park Przemysłowy i Inkubator Przedsiębiorczości w Tryńczy.
 

Załączniki:

376 Plik pdf 38.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie odstąpienia od sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego „ Gniewczyna " .

Załączniki:

375 Plik pdf 38.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:

374-1 Plik pdf 91.63 KB
374 Plik pdf 85.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tryńcza".

Załączniki:

373 Plik pdf 43.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Tryńcza w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Załączniki:

372-1 Plik pdf 80.63 KB
372-2 Plik pdf 75.99 KB
372-3 Plik pdf 82.41 KB
372-4 Plik pdf 68.57 KB
372-5 Plik pdf 51.88 KB
372-6 Plik pdf 55.51 KB
372-7 Plik pdf 38.53 KB
372-8 Plik pdf 57.82 KB
372-9 Plik pdf 38.33 KB
372 Plik pdf 77.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2011 roku
 

Załączniki:

371 Plik pdf 38.20 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 

Załączniki:

370-1 Plik pdf 75.19 KB
370-2 Plik pdf 26.46 KB
370 Plik pdf 63.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Załączniki:

369-1 Plik pdf 61.80 KB
369-2 Plik pdf 54.26 KB
369-3 Plik pdf 57.41 KB
369-4 Plik pdf 66.19 KB
369-5 Plik pdf 62.77 KB
369-6 Plik pdf 60.15 KB
369-7 Plik pdf 39.68 KB
369 Plik pdf 38.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie: udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu

Załączniki:

368 Plik pdf 40.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego .

Załączniki:

367 Plik pdf 50.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -

w sprawie: zmiany limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą :
„Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz warunków kulturalnych"
 

Załączniki:

366-1 Plik pdf 64.77 KB
366 Plik pdf 49.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2010-11-24
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 06:52:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.