Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

w sprawie : zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tryńcza i jej jednostkom podległym

Załączniki:

112 Plik pdf 141.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Załączniki:

111 Plik pdf 89.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie zatwierdzenia projektu „Indywidualizacja nauczania szansą dla dzieci" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

110 Plik pdf 99.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011

Załączniki:

109 Plik pdf 264.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

108 Plik pdf 122.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie: udzielania pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację węzła „Przeworsk" w ciągu autostrady A-4

Załączniki:

107 Plik pdf 81.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie: udzielania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego .

Załączniki:

106 Plik pdf 77.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie : uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

105 Plik pdf 95.85 KB
105.1 Plik pdf 409.56 KB
105.2 Plik pdf 879.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

Uchwała budżetowa Gminy Tryńcza na 2012 rok Nr Xlll/104/2011 Rady Gminy Tryńcza z dnia 20 grudzień 2011r.

Załączniki:

104 Plik pdf 4.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Preliminarza Wydatków Finansowych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Załączniki:

103 Plik pdf 108.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

Załączniki:

102 Plik pdf 144.85 KB
102.1 Plik pdf 192.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie przyjęcia Preliminarza Wydatków Finansowych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

Załączniki:

101 Plik pdf 73.31 KB
101.1 Plik pdf 152.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie przyjęcia na 2012 r. Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki:

100 Plik pdf 168.55 KB
100.1 Plik pdf 638.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Tryńcza od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Tryńczy na rzecz Gminy Tryńcza .

Załączniki:

99 Plik pdf 66.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-12
Publikujący -

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

98 Plik pdf 79.09 KB
załączniki nr 1 Plik pdf 1.34 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-11
Publikujący -

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na „ Dostawę i montaż systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w Powiecie Przeworskim"

Załączniki:

97 Plik pdf 86.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-11
Publikujący -

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2011

Załączniki:

96 Plik pdf 336.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2012-01-11
Publikujący -

w sprawie : zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

95 Plik pdf 1.43 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-30
Publikujący -

w sprawie: nabycia i przyjęcia darowizny nieruchomości od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Tryńczy

Załączniki:

94 Plik pdf 70.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-30
Publikujący -

w sprawie : zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Tryńcza oraz ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do 1 m3 ścieków dla Komunalnego Zakładu Budżetowego Gminy Tryńcza.

Załączniki:

93 Plik pdf 81.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-30
Publikujący -

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

92 Plik pdf 261.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-30
Publikujący -

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

91 Plik pdf 124.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-30
Publikujący -

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2012 roku

Załączniki:

90 Plik pdf 70.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-30
Publikujący -

w sprawie wyboru ławników sądowych

Załączniki:

89 Plik pdf 80.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-30
Publikujący -

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka na cele eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Gniewczyna Łańcucka I"

Załączniki:

88 Plik pdf 110.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-14
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej we wsi Głogowiec stanowiącej własność gminy Tryńcza - mienie gminne.

Załączniki:

87 Plik pdf 69.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-14
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej we wsi Jagiełłą stanowiącej własność gminy Tryńcza - mienie gminne .

Załączniki:

86 Plik pdf 78.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-14
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej we wsi Jagiełłą stanowiącej własność gminy Tryńcza - mienie gminne .

Załączniki:

85 Plik pdf 69.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-14
Publikujący -

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Załączniki:

84 Plik pdf 819.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-14
Publikujący -

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tryńcza

Załączniki:

83 Plik pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2011-11-14
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 maja 2021r. 07:31:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.