Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
w sprawie wyrażenia zgody na zakup na rzecz Gminy Tryńcza nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka: nr 3016/7 o pow. 0,0042 ha, nr 3017/4 o pow. 0,0104 ha, nr 3017/6 o pow. 0,0167 ha, nr 3017/7 o pow. 0,0012 ha obj. KW PR2R/00005358/7 położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka

Załączniki:

195 Plik pdf 373.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 10:47
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 10:59
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Załączniki:

201 Plik pdf 242.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:49
Rady Gminy Tryńcza z dnia 01 września 2020 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

199 Plik pdf 2.30 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:46
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu

Załączniki:

198 Plik pdf 239.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 11:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:44
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tryńcza na rok szkolny 2020/2021

Załączniki:

197 Plik pdf 360.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 11:55
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 11:55
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 323/2 położonej w miejscowości Jagiełła

Załączniki:

194 Plik pdf 318.07 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 10:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 10:59
w sprawie wyrażenia zgody na zakup na rzecz Gminy Tryńcza nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność osób fizycznych oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1259/1 położonej w miejscowości Tryńcza

Załączniki:

196 Plik pdf 312.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 10:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 11:30

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Tryńcza weksla in blanco wystawionego przez Spółdzielnię Socjalną „GORZYCZANKA" w ramach umowy o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym Spółdzielni Socjalnej „GORZYCZANKA" z siedzibą w Gorzycach.

Załączniki:

193 Plik pdf 871.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Załączniki:

192 Plik pdf 223.83 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/173/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 06 września 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza oraz nadania jej statutu.

Załączniki:

190 Plik pdf 264.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

188 Plik pdf 2.89 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tryńcza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy

Załączniki:

187 Plik pdf 218.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 23.03.2020 r.

Załączniki:

186 Plik pdf 1.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie przejęcia przez Gminę Tryńcza zadania własnego należącego do właściwości Powiatu Przeworskiego w zakresie remontu odcinka drogi powiatowej

Załączniki:

185 Plik pdf 791.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

184 Plik pdf 2.82 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 195/15 i nr 195/16 położonych w miejscowości Wólka Ogryzkowa

Załączniki:

183 Plik pdf 228.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Jagiełła, stanowiących własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat.

Załączniki:

182 Plik pdf 223.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tryńcza

Załączniki:

181 Plik pdf 272.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2019 rok

Załączniki:

180 Plik pdf 237.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Tryńcza za rok 2019

Załączniki:

179 Plik pdf 990.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Tryńcza

Załączniki:

178 Plik pdf 146.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jagiełła, stanowiącej własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat.

Załączniki:

177 Plik pdf 314.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2020-2028

Załączniki:

176 Plik pdf 3.86 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

175 Plik pdf 3.02 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 

Załączniki:

174 Plik pdf 478.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu

Załączniki:

173 Plik pdf 301.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załączniki:

172 Plik pdf 1.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:

170 Plik pdf 1.01 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

Załączniki:

169 Plik pdf 500.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 33/2015 „ZAKRĘCIE OBSZAR II” Gniewczyna Łańcucka, Gmina Tryńcza

Załączniki:

168 Plik pdf 3.75 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-07-16
Publikujący -
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 26 listopada 2020r. 05:18:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.