Przejdź do treści
Urząd Gminy Tryńcza
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata 2021-2028

Załączniki:

230 Plik pdf 4.16 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-02-19
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-02-19 08:43
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-02-19 08:44
Uchwała Budżetowa Gminy Tryńcza na 2021 rok

Załączniki:

229 Plik pdf 29.24 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-20 11:03
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-20 11:03
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Załączniki:

228 Plik pdf 869.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:18
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:18
w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

227 Plik pdf 270.29 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:17
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:17
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu

Załączniki:

226 Plik pdf 239.57 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:15
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:15
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu

Załączniki:

225 Plik pdf 233.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:14
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:14
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu

Załączniki:

224 Plik pdf 245.18 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:13
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Załączniki:

223 Plik pdf 243.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:12
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

221 Plik pdf 2.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:10
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:10
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy i Trynieckiego Centrum Kultury w Tryńczy

Załączniki:

220 Plik pdf 278.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:07
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:08
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tryńcza

Załączniki:

219 Plik pdf 2.65 MB
Zał nr 2 Plik pdf 4.85 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:08
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia, którego liderem jest Powiat Leżajski w sprawie opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Kuryłówka, Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Tryńcza, na lata 2021 - 2027 z perspektywą do 2035 roku

Załączniki:

218 Plik pdf 394.80 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:04
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:06
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy

Załączniki:

217 Plik pdf 395.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:02
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:03
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jagiełła, stanowiącej własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat.

Załączniki:

216 Plik pdf 346.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2021-01-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-01-15 08:11
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-01-15 09:01
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza

Załączniki:

215 Plik pdf 714.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:51
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:52
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+" w Gminie Tryńcza działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy

Załączniki:

214 Plik pdf 544.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:50
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:50
Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 listopada 2020 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

212 Plik pdf 2.92 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:44
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:45
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku.

Załączniki:

211 Plik pdf 246.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:42
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:43
w przedmiocie zmiany Uchwały Nr Xlll/134/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 03 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Załączniki:

210 Plik pdf 461.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:41
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:41
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza

Załączniki:

209 Plik pdf 828.22 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:39
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:40
w przedmiocie zmiany uchwały Nr XVI/169/2020 Rady Gminy Tryńcza z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Załączniki:

208 Plik pdf 405.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:38
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:38
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/246/2017 Rady Gminy Tryńcza z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tryńcza na lata 2017 - 2023

Załączniki:

207 Plik pdf 433.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:33
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:33
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Tryńczy

Załączniki:

206 Plik pdf 201.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:32
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:32
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Załączniki:

205 Plik pdf 2.88 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:30
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Załączniki:

204 Plik pdf 1.24 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:26
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:27
w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Załączniki:

203 Plik pdf 549.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:25
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Załączniki:

202 Plik pdf 2.72 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-12-03
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:23
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-12-03 14:24
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Załączniki:

201 Plik pdf 242.27 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:49
Rady Gminy Tryńcza z dnia 01 września 2020 rok w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza

Załączniki:

199 Plik pdf 2.30 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:46
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu

Załączniki:

198 Plik pdf 239.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Tryńcza
WytworzyłUrząd Gminy Tryńcza - Testowy użytkownik2020-11-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-17 11:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-17 12:44
Urząd Gminy TryńczaTryńcza 127, 37-204 Tryńcza tel. tel. 16 642-12-21 email: ug.tryncza@data.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 kwietnia 2024r. 02:16:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.